Korpo Pensionärer

                            Styrelsen 2020                 

                                          Ordförande:
                                          Trygve Österman, tel: 0400 207 752
                                          trygve.osterman(at)gmail.com

                                          Viceordförande:

                                          Crister Johansson. tel. +358407371012

                                          marita.christer(at)gmail.com; 

                                         Sekreterare:

                                          Trygve Österman tel: 0400 207752
                                          Kassör & Medlemsansvarig:

                                          Marianne Gustafsson, tel: 040 726 6947
                                          marianne.gus(at)gmail.com

                                          Bokslutsansvarig:
                                          Ulf Pakalén, tel: 02 463 1133

                                          Webbansvarig:
                                          Trygve Österman, tel: 0400 207 752       
                                           trygve.osterman(at)gmail.com 

                                           Medlem:

Aila Mattson Tel: 050 3722100

Torgils Bäckman Tel: 050 5858850                                         

                                                  Kimmo Solander tel: 040 5547545

kimmo.solander(at)pp1.inet.fi

Elisabeth Nymalm Tel: 040 8351224

elisabeth.nymalm(at)gmail.com

Aya Jakobsson  Tel: 040 5780791

aya.jakobsson(at)hotmail.com

 

Föeningens stadgar har förnyats. De nya stadgarna hittar du under länken:

/Site/Data/1139/Files/Stadgarna%20rev1_1.pdf