Korpo Pensionärer

                 

Styrelsen 2021

 Ordförande:

Christer Johansson. tel. +358407371012

marita.christer(at)gmail.com                                     

Viceordförande

 Torgils Bäckman tel.:+358505858850

torgils.baeckmam(at)gmail.com

Sekreterare:

Trygve Österman tel: 0400 207752
trygve.osterman(at)gmail.com 

Kassör & Medlemsansvarig:

Marianne Gustafsson, tel: 040 726 6947
marianne.gus(at)gmail.com

Bokslutsansvarig:                                          

Ulf Pakalén, tel: 02 463 1133

Webbansvarig:

Trygve  Österman, tel: 0400 207 752       

trygve.osterman(at)gmail.com 

Medlemmar:

Aila Mattson Tel: 050 3722100

Aya Jakobsson Tel; 040 5780791

Husmor:

Anja Eklund Tel.: 040 7679657

anja.anneli49(at)gmail.com

Boule:

Anja Eklund och Aya Jakobsson

Resekoordinator:

Elisabeth Nymalm Tel: 040 8351224

elisabeth.nymalm(at)gmail.com