Korpo Pensionärer

Majmötet

Majmötet hålls torsdagen den 16.5 (observera datumet) klockan 13.00 på Kommunalgården. Pargas nya stadsdirektör Tom Simola kommer på besök. Han berättar om vad som händer i staden och vi har möjligheten att ställa frågor. Mötet är öppet för alla intresserade i alla åldrar, också för de som inte är medlemmar.   Bengt ”Parmas” Johansson står för musiken. Information ges om kommande aktiviteter, bl.a. Själö-resan och den gemensamma åboländska sommarsamlingen i Kimito. Själöresan den 11.6 sker med egen buss till Nagu och kostar 50,00€/person. Kimitoresan den 6.6 kostar 70,00€/person. Anmälningarna så snabbt som möjligt, senast den 16.5, till Elisabeth tel.: 040 8351224 eller e-post: elisabeth.nymalm@gmail.com. Resorna betalas kontant i bussen. Kaffe med dopp serveras under mötet.

SPF Åbolands verksamhet finns på deras hemsida: SPF Åboland

Boule

Bouleverksamheten har startar och vi tränar varje måndag och torsdag kl. 14 till ca 16. Nya spelare är mycket välkomna. Vi kommer att under sommaren spela en klubbkamp mot Åbo, delta i det åboländska mästerskapet i Kimito och i Förbundsmästerskapet som i år ordnas i Kyrkslätt.

Aprilmötet

Månadsmöte 9.4.2024, klockan 13.00 på Kommunalgården

Närvarande: 42 medlemmar

1.Ordförande hälsade vår gäst, Janette Lagerroos och alla närvarande medlemmar välkomna.

Bosse Mellberg presenterade storfesten, som ordnas den 18.4. kl. 13.00 på Kommunalgården. Festen är öppen för alla ”äldre” Korpobor och är naturligtvis gratis. Det bjuds på sång och musik, kaffe med tilltugg och kanske även dans.

2. Ordförande startade lotteriet och meddelade, att lottens pris är 1,00 €

3. Ledande kaplanen Janette Lagerroos presenterade församlingens nya organisation. De personer, som har att göra med det direkta församlingsarbetet rör sig inom hela Pargas området. Församlingen ordnar, förutom gudstjänsterna, olika tillfällen i församlings-hemmet. Hon betonade, att man alltid kan kontakta henne och alla andra per telefon eller e-post eller naturligtvis personligen t.ex. på gudstjänsterna i kyrkan. Kansliet i församlingshemmet är öppet när det någon har möjlighet att vara på plats. Det är säkrast, att först kontakta någon förrän man åker dit. Om Janettes bil står på parkeringsplatsen så är hon säkert där. Alla kontaktuppgifter finns på församlingens hemsida Väståbolands svenska församling

4. Ordförande informerade om den åboländska sommarsamlingen i Kimito den 6.6.2024. Anmälningslistan cirkulerade under mötet. Programmet består av tre olika möjligheter varav man väljer ett. På SPF- Åbolands hemsida presenteras programmen. Länken är Sommarsamlingen  i Kimito den 6.6. Priset för programmet och serveringen är 50,00€ + bussresan. Man kan anmäla sig till Elisabeth när som helst. Elisabeth tar också emot anmälningar till Själöresan. Busstidtabellen klarnar till majmötet. Trygve informerade om Själöresan den 11.6. Han berättade också kort om öns historia. Anmälningsblanketten cirkulerade under mötet. Man kan ännu anmäla sig på majmötet.

5. Kaffet och Bagar Bengts ”pensionärsbullar” avnjöts under livlig diskussion.

6. Ordförande berättade allmänt om kommande händelser.

Majmötet hålls på Kommunalgården  den 14.5 klockan 13.00. Pargas stads turistchef Benjamin Donner besöker oss och Bengt Johansson från Parmas svarar för musiken.

Seniorskeppet -resan från Helsingfors är den 7-9.10

Tre nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen.

7. Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls. Föreningens verksamhet under 2023 behandlades och godkändes. Årsmötets förhandlingar har protokollförts separat.

8. Lotteriets vinstdragning förrättades av Trygve.

9. Ordförande förklarade ordet fritt men ingen tog vara på tillfället.

10. Mötet avslutas klockan 15.25

Marsmötet

Närvarande: 62 medlemmar

1.Ordförande hälsade alla närvarande välkomna.

2. Elisabeth informerade om den åboländska samlingen i Kimito den 6.6.2024. Anmälningslistan cirkulerade under mötet. Programmet består av tre olika möjligheter varav man väljer ett. På SPF- Åbolands hemsida presenteras programmen. Länken är Sommarsamlingen. Priset för programmet och serveringen är 50,00€ + bussresan. Man kan anmäla sig till Elisabeth när som helst men senast på aprilmötet den 9.4. Busstidtabellen klarnar senast till majmötet.

3. Trygve berättade om pansarskeppet Ilmarinens förlisning söder om Utö hösten1941.

4. Efter föredraget avnjöts kaffet med Bagar Bengts ”pensionärsbullar.

5. Ordförande berättade allmänt om kommande händelser.

- frågesportsuttagningen: Ett av åbolagen vann och korpolagen placerade sig så att Korpos 2. lag hamnade på 11 plats och Korpos 1. lag på 17 plats. Frågorna var knepiga så vi kan vara mycket nöjda med lagens insats.

- regionerna SPF Åboland och Åland skall börja samarbeta, en planeringsgrupp har tillsatts. Meningen är, att ordna gemensamma träffar, utbildningar och utbytande av idéer.

- SPF planerar att effektivera användningen av God Tid som e-tidning. Orsaken är postens hutlösa distributionskostnader. Planer på att avskaffa papperstidningen finns dock ej.

- nästa styrelsemöte hålls den 26.3.2024 klo 13 på Kommunalgården

- aprilmötet ordnas den 9.4.2024. Vår nya kaplan presenterar sig och församlingen. Mötet är också föreningens stadgeenliga vårmöte, då vi närmast behandlar bokslutet och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023.

- Korpo Kulturgille arrangerar den 18.4.2024 storfest för Korpos äldre på kommunalgården. Tillställningen är öppen och avgiftsfri för alla äldre, gratis kaffe med tilltugg, musik, ev. Dans.

- Majmötet hålls på kommunalgården  den 14.5 klockan 13.00. Pargas stads turistchef Benjamin Donner deltar och Bengt Johansson från Parmas svarar för musiken.

- SPF Åbolands teaterresa går den 4-6.4 till Vasa (Vänd om min längtan). På grund av inhiberingar finns det 4 lediga platser. Resan kostar 405 €/person. I priset ingår: Bussresa, 3 x lunch, teaterbiljett, logi samt frukost, vinprovning + ost. Vi besöker Seinäjoki, Kankaanpää, Vasa, Lappo och Kaskö där kompetenta guider tar emot oss.

Anmälan bör göras med det snaraste till Anna-Lisa Rosenqvist (Dragsfjärds pensionärer) tel: 040-5473862 eller till Christer.

- Själöresan är planerad till den 11.6 men är ännu under planering

- Seniorskeppet -resan från Helsingfors är den 7-9.10

6. Bouleverksamheten startar inom kort, kanske redan i slutet av mars. Information kommer att fås via Whats app gruppen och e-post. Nya spelare är mycket välkomna. Vi kommer att under sommaren spela en klubbkamp mot Åbo, delta i det åboländska mästerskapet i Kimito och i Förbundsmästerskapet som i år ordnas i Kyrkslätt.

7. Mötet avslutas klockan 15.00

Frågesporten

Den åboländska uttagningen till förbundets frågesport ordnades i år i Korpo. Hela 19 tremanna lag deltog. Korpo deltog med två lag som placerade sig på 11 och 18 plats. Via följande länkar kan man ta del av förbundets kommentarer samt också frågorna.

Resultatlistan

/Site/Data/1139/Files/FRagesport%202024.pdf

Förbundets länkar

https://spfpension.fi/sv/start/article-124954-89025-arkadia-fick-flest-poang-i-fragesportsuttagningarna

https://aboland.spfpension.fi/start/article-124570-89049-bo-vann-fragesporten

 

Teaterresan till Fallåker 02.03.2024 är INHIBERAD

Februarimötet

Närvarande: 78 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade Thomas Norrgård från Lokal Tapiola välkomna samt alla medlemmar en glad fastlagstisdag.

Elisabeth konstaterade att Fallåkerresan måste inhiberas på grund av för lite deltagare.

Mötet inleddes med ärtsoppa, våfflor, kaffe och andra lämpliga tillbehör. Anja och hela kökspersonalen fick applåder och ett stort tack för en utomordentligt god soppa. Ett specialtack gick till Christer för den väl vispade grädden.

Thomas Norrgård från Lokal Tapiola berättade om bolagets organisation och det gåg-na årets utomordentligt goda resultat. Han betonade starkt hur viktigt det är med en olycksfallsförsäkring. De som är ute och reser bör också alltid ha en reseförsäkring. Man skall dock komma ihåg, att den gäller först när man är minst 50 km fågelvägen hemifrån. Villkoren för fordonsförsäkringen kommer att uppdateras under våren. Det kommer i synnerhet att gälla elbilarnas kaskoförsäkring som kommer att bli betydligt dyrare. 

Ordförande informerade om styrelsemötet som hölls den 18.1.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Christer Johansson

         Viceordförande: Torgils Bäckman

         Sekreterare och web-ansvarig: Trygve Österman

          Bokslutsansvarig: Ulf Pakalen

           Kassör och medlemsansvarig: Marianne Gustavsson

           Reseansvarig: Elisabeth Nymalm

            Husmor: Anja Eklund

            Bouleansvariga: Anja Eklund och Aya Jakobsson

             Allt i allo: Aila Mattsson

Övriga uppgifter:

Föreningens representanter i Region Åboland styrelse: Christer Johansson och suppleant Trygve Österman

Korpo har två platser i regionfullmäktige: Christer Johansson och Trygve Österman valdes att representera föreningen.

Representant i äldre rådet: Inger Björklund

Trygve Österman och Liselotte Hellberg representerar föreningen på SPF:s vårmöte i Åbo den 10 april 2024 kl 13.00 på Bio City (Mauno Koivisto-center, Artillerigatan

Kommande program:

4.2.2024: Korpo Pensionärer står i tur att arrangera SPF Åbolands frågesportuttagning på Kommunalgården. Ca 20 (60 personer) lag deltar, Korpo deltar med två lag.

marsmöte: Programmet ännu öppet, förslag från publiken efterlystes men publiken svarade med tystnad.

aprilmöte: Jeanette Lagerroos presenterar vår församlings nya administration, personal och verksamhet. Föreningens stadgeenliga vårmöte

18.4.2024 Storfest för äldre på Kommunalgården som arrangeras av Korpo kulturgille. Det bjuds på musik, dans och kaffe med dopp.

majmöte: musik och ev. annat program

en sommarutflykt till Själö planeras (t.ex. ti 11.6) eller Örö (förbindelse- och förplägningsfrågor ännu öppna).

den åboländska sommarsamlingen ordnas den 6.6.2024 i Kimito. Gemensam buss med Houtskär, Nagu och ev. Pargas under planering.

kom också ihåg regionens och förbundets möjlighet till pensionärsresor Elisabeth och ”God tid” samt deras hemsidor informerar om dessa.

Boule-verksamheten

träningarna börjar när klimatet tillåter

det Åboländska mästerskapet ordnas i Kimito den 29.7

Förbundsmästerskapet ordnas i Kyrkslätt den 20.8

en klubbkamp mot Åbo planeras

möjligheten till inomhusträningar undersöks.

 Ordet fritt

Ett önskemål om mera musik på våra möten framfördes.

Mötet avslutades kl. 16.00

Ålandsresan är fullbokad. På väntelistan har vi nu 21 namn. 

Resan till operafestivalen i Nyslott är också fullbokad.

Resan till Bohuslän är nu klar och info finns på SPF Åbolands hemsida https://aboland.spfpension.fi/resor/ Om man skall rymmas med så skall man anmäla sig så snabbt som möjligt.

Till teaterresan till Fallåker finns ännu platser. Priset kommer att vara ca 80,00€ för buss, biljetter, lunch och kaffe. Anmälningarna till Elisabeth.

Januarimötet

Närvarande: 58 medlemmar och 2 gäster

Ordföranden öppnade mötet och hälsade Gerd Hakalax från Egentliga Finlands minnesförening och Mikaela Johansson från Korpo bibliotek välkomna.

Ordförande informerade om lotteriförsäljningen. Priset på lotterna är 1 €/st. Elisabeth informerade om teaterresan till Fallåker och kulturresan till Åland. Anmälningslistorna cirkulerade under mötet.

Mikaela Johansson berättade om bibliotekets verksamhet som idag är mycket mera än utlåning av böcker. Det ordnas olika evenemang för besökare i alla åldrar, man kan sticka sig in för att läsa olika veckotidningar, det ordnas olika utställningar osv. E- böcker och annan service via nätet finns naturligtvis också. Två datorer finns till för kunderna. Printer och skanner finns också till förfogande. Mikaela står gärna till tjänst om det uppstår problem.

Gerd Hakalax uppmanade oss att sköta om vår hjärna. Den mår bra av att jobba med olika utmaningar såsom att lösa korsord, läsa böcker, prata med andra människor, handarbeta osv. En viktig sak är också att sköta sin hälsa. Hjärnan mår inte bra av högt blodtryck, höga sockervärden och höga kolesterolvärden. Motion rekommenderas på det varmaste.

För de som lider av olika minnessjukdomar finns servicen som minnesföreningen erbjuder. På deras hemsida finns information om vad som erbjuds. Adressen är https://www.muistiturku.fi/sv/ Gerd kommer att dra hjärnjumppa i Korpo Församlingshem torsdagar den 8.2 – 7.3, 11.4 – 16.5 samt den 6.6. Gerd tar emot anmälningarna per telefon 040 140 9345 eller e-post gerd.hakalax@muistiturku.fi

Efter detta dracks kaffet med Bagar Bengts ”pensionärsbullar” som tilltugg.

Elisabeth informerade om det digra reseprogram som SPF Åboland och vår förening planerar för den kommande säsongen:

Föreningen ordnar en teaterresa till Fallåker den 2.3. Vi har reserverat 25 biljetter. Anmälan skall göras senast på februarimötet den 13.2.

Följande resor arrangeras av SPF Åboland. Noggrannare information finns på deras hemsida: https://aboland.spfpension.fi/resor/ Elisabeth svarar också på frågor angående dessa resor.

Teaterresa till Vasa den 04.04.2024 kl. 12.00 – 06.04.2024 kl. 12.00. Resans pris är 405,00€. Anmälningarna senast den 12.2.

Bohuslän i Sverige den 10.06.2024 kl. 09.00 – 15.06.2024 kl. 20.00. Resans detaljer är fortfarande under arbete.

Operafestivalen i Nyslott den 22.07.2024 kl. 09.00 – 24.07.2024 kl. 21.00 Pris inklusive operabiljett 625 €/person i dubbelrum. Pris exklusive operabiljett 490 €/person i dubbelrum. Tillägg för enkelrum är 150 €. Har du ett då giltigt Museikort sjunker priset med 24 €. Anmälning senast den 22.1.

Kulturresa till Kökar och Åland den 03.09.2024 – 06.09.2024. Priset för resan är 625 € per person i dubbelrum (enkelrumstillägg 135 €). Priset gäller för returen med Finnlines till Nådendal. Korpoborna har möjligheten att ta förbindelsebåten från Långnäs till Galtby. Priset blir då 585,00€. Anmälningen senast den 22.7.

Ordförande informerade om följande aktiviteter:

- Styrelsen sammanträder den 18.1.

- Nästa månadsmöte hålls den 13.2. klockan 13.00. På programmet står den traditionella ärtsoppan med vofflor och tillhörande drycker.

Korpo Pensionärer har fått äran att den 14.2 klockan 13.00 ordna den Åboländska uttagningen för SPF:s mästerskap i frågesport. Vi har hittills fått ihop två lag bestående av: Christer Mattsson, Monika Holmén och Rudin Nordling samt Ami Ahlgren, Ulf Pakalen och Stefan Lind.

6 nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen.

Lotteriet drogs av Trygve

Mötet avslutades kl. 16.15        

Decembermötet

Närvarande: 85 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade den gästande musikern Reinhold Johansson samt alla inbjudna och alla medlemmar välkomna.

Restaurang Buffalos rikliga julmiddag bestående av olika sallader, sill, inlagd strömming, gravad och varmrökt lax, leverpastej, aladåb, rullsylta, potatis- och kålrotslåda, och naturligtvis skinka och lutfisk med såser och tillbehör avnjöts under livligt samtal och spelmannen underhöll oss med musik. Efter maten serverades kaffe och pepparkakor. Kjell och hans team, som hade hand om maten och serveringen, avtackades mångordigt.

Korpo Lucian Jasmine Sundberg med följe uppträdde med sång och pianoackompanjemang av Seppo Wahl.

Ordförande och Elisabeth inf- ormerade om kommande verksamhet:

- Vasa teater den 4-6.4 anmälning senast den 15.2.

- Operaresan till Nyslott 22-24.7  senast 21.1.

- Resan till Bohuslän är fortfarande under utredning.

- Kulturresa till Åland med besök på Andersudde 3-6.9. Rutten för Korpoborna är Galtby – Kökar – Långnäs – Mariehamn – Långnäs – Galtby. Vi övernattar en natt i Kökar och en natt i Mariehamn.

- Teaterresa till Fallåker den 2.3. Anmälning senast på februarimötet den 13.2.

Anmälningslistor cirkulerade under januarimötet. Elisabet tar också emot anmälningar per telefon eller e-post.

Den traditionell sommarsamlingen ordnas den 6.6 i Kimito.

Den åboländska uttagningen till förbundets frågesport ordnas i Korpo den 14.2. klockan 13.00.

29 personer som under året hade fyllt 70, 75, 80, 85 och 90 år gratulerades med en ros. Alla inbjudna bjöds på julmiddagen. De som hade fyllt 90 kallades till hedersmedlemmar.

Två nya medlemmar hälsades välkomna.

Julgubbens medhjälpare besökte oss och delade ut julklapparna.

Mötet avslutades klockan 16.30 med ordförandens önskan om en god jul och ett gott nytt år.

Novembermötet

Närvarande: 45 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade S:t Mikaelskören och alla medlemmar hjärtligt välkomna.

Föreningens stadgeenliga höstmöte godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2024. På grund av att Pensionärsförbundet höjer medlemsavgiften från 14,00€ till 17,00€ så godkände mötet styrelsens förslag om att höja föreningens medlemsavgift till 25,00€/medlem. Till ordförande för 2024 återvaldes Christer Johansson och de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå återvaldes. Styrelsens sammansättning kan ses på föreningens hemsida.

Elisabeth Nymalm informerade om kommande reseplaner som SPF Åbolands resekommitté har samt de resor som föreningen har planerat.

- En julmarknadsresa till Design Hill, Tykö bruk och Mathildedahl den 16.11. Resan kostar 60 €/pers.

- De resor som SPF ordnar hittar man i tidningen God Tid eller på förbundets hemsida.

- SPF Åboland planerar en resa till Bohuslän 10-15.6 2024. Anmälningarna tas emot av Elisabeth helst redan före jul.

- SPF Åboland planerar också en resa till operafestivalen i Nyslott. 

- SPF Åboland planerar en kulturresa till Åland den 3-6 september. Resan går via Galtby till Kökar där vi övernattar på Brudhäll. Sedan fortsätter vi till Mariehamn där vi övernattar två nätter. Vi besöker bl.a. Anders Udde där vi bekantar oss med Anders Wikföfs konstutställning. Vi åker också på en guidad tur. 35 platser är bokade.

- En teaterresa i april till Vasa planeras också av SPF Åboland. Vi skall se föreställningen ”Vänd om min längtan”. i resan ingår två övernattningar.

- Korpo Pensionärer ordnar en teaterresa till Fallåker i början av mars 2024. Vi skall se föreställningen ”Friskt vågat”.

Elisabeth Nymalm tar emot anmälningar och ger mera uppgifter om SPF Åbolands och våra egna resor.

Kaffet med dopp intogs under livligt samtal

De fem medlemmar, som under året avlidit, hedrades med ljuständning och en tyst minut. St. Mikaels kören sjöng fem sånger under temat himlen. Körens ledare, Mikael Granlund, presenterade sångerna text på ett mycket inspirerande sätt.

Ordförande informerade om kommande program.

Följande månadsmöte hålls den 12 december. Då serveras traditionell julmiddag, julgubben besöker oss och delar ut julklapparna.

Januarimötet hålls den 9.1. Programmet är ännu inte helt fastslaget, men ett föredrag om hjärnhälsa och en presentation av Korpos bibliotek tjänster är på förslag.

Oktobermötet.

65 medlemmar träffades på månadsmötet tisdagen den 10.10. klockan 13.00 på Kommunalgården i Korpo. Föreningen bjöd på potatisgröt, vassbuk och skärgårdslimpa. Mariella Lindén presenterade sin nya bok om systrarna Strömborgs verk. De färdades omkring i skärgården och tog hundratals fotografier. Den traditionella lillajulkryssningen ordnas den 21 – 22.11. Anmälningar togs emot under mötet. Man kan också anmäla sig direkt till Elisabeth Nymalm senst den 23.10 tel. 040 8351 224 eller per e-post elisabeth.nymalm@gmail.com. Vi avslutade mötet med kaffe.

Septembermötet

Närvarande: 62 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och uppmanade oss att köpa lotter för 1 €/st

Elisabeth informerade om teaterresan till ÅST den 14 oktober. Vi skall se musikalen ”Something Rotten”. Resan kostar 70,00/person. I priset ingår, förutom bussresan, biljetten och sopplunch på teatern före föreställningen. Den bindande anmälningslistan cirkulerade och 20 personer anmälde sig. Tidtabellen meddelas senare.

Kurt Hildén berättade för oss om sin karriär som flygledare både i Finland och utomlands. Han berättade om hur flygledarna håller reda på var flygplanen finns och hur de skall flyga för att vi skall anlända säkert till vår destination.

Efter föredraget njöt vi, under livlig diskussion, av kaffet och Bagar Bengts bullar.

Ordförande Informerade om kommande program:

På oktobermötet servers potatisgröt med vassbuk. Mariella Lindén presenterar sin nya bok kring systrarna Strömborg: Om att leva vid strömmen.

På novembermötet hedrar vi de, som har avlidit under året. Vi hoppas, att sångkören kan uppträda. Mötet avslutas med vårt stagenliga höstmöte.

Decembermötet är vår traditionella julfest då vi bl.a. gratulerar de, som under året fyllt jämna år

Ordförande bad om förslag om hur vi kunde samarbeta med skolan och daghemmet. Skolfarfar/morfar verksamhet, servering vid något månadsmöte, Luciabesök och påsk-uppträdande föreslogs. Vi kontaktar skolan och undersöker de olika förslagen.

Varhas begäran om ordnande av program för de äldre på Regnbågen diskuterades. Förslagen var, att någon kunde ställa upp och läsa för någon, överta ordnandet av Bingo och ordna promenader. På frågan om vem som kunde ställa upp så var svaret en djup tystnad.

Två nya medlemmar hälsades välkomna.

Övrigt.

ÅU har erbjudit sig att komma ut och informera om hur man läser tidningen på en smarttelefon, läsplatta eller Laptop. Medlemmarna ställde sig positivt till förslaget så ordförande fortsätter förhandlingarna med ÅU.

Elisabet Nymalm har meddelat att hon inte ställer upp för nästa period i äldre rådet. Korpo Pensionärer föreslog Inger Björklund till äldre rådet i Pargas. Mötet godkände förslaget. Vi tackar Elisabeth för det utomordentliga arbetet hon har gjort.

SPF Åboland kommer att aktivera en arbetsgrupp som i första hand kommer att organisera längre resor.

Trygve informerade om Boule verksamheten. Spelen fortsätter på planen två gånger i veckan, måndag och torsdag klockan 14. Vi brukar vara mellan 12 och 16 deltagare men flera deltagare ryms med. Bättre motionstillfälle får man söka efter. Vi har också deltagit i det åboländska mästerskapet och i en klubbmatch mot Åbo. I år deltog vi inte i förbundsmästerskapet i Oravais.

Lotteriet drogs av Trygve

Mötet avslutades klockan 16.00 och medlemmarna önskades välkomna till månadsmötet den 10.10.2023.

Åboländska mästerskapet i Boule

Korpo tog silver för andra gången

Totalt 28 lag avgjorde det åboländska boulemästerskapet den 31.7 på Nagu sportplan. Hela sju föreningar hade representation på plats. Korpos lag 2 med Torgils Bäckman, Sven Bredenberg och Anja Eklund silvermedaljen medan Västanfjärd vann. De fick nu sin andra inteckning i vandringspriset. Korpo deltog med fyra lag. De övriga placeringarna blev 9, 11 och 16.

Mera info finns på SPF Åbolands hemsida https://aboland.spfpension.fi/start/article-124570-86897-boulemasterskap-i-nagu

Resultat:

/Site/Data/1139/Files/Slutresultat%20Abolands%20Boulemaesterskap%20pa%20Nagu%202023.pdf

Boulekampen Åbo – Korpo

Den tredje kampen mellan pensionärerna i Korpo och Åbo gick av stapeln på Kuppisplanen i Åbo. Fem tremannalag från båda föreningarna ställde upp för att mäta sina krafter. De två första mötena hade Korpo varit den segrande parten men nu gick det annorlunda. Åboborna visade, att träningen under vintern hade gett resultat. De vann den här gången knappt med 5 poäng, 230 mot 225.

Bästa Korpolag var lag 4 som kom tredje och bestod av Ethel Andersson, Lisbeth Andersson och Maj-Lis Jansson. De andra Korpolagen kom in på fjärde, femte, åttonde och tionde plats.

Förutom att Åboborna vann så var mottagandet överväldigande vänligt, lunchen utmärkt och stämningen på topp. Nu gäller det att träna ordentligt för vårt nästa möte i Korpo nästa sommar.

Vi har besökt Iniö

På morgonen den 6.6 lastades ett 50-tal pensionärer på bussen i Korpo för att via Houtskär transporteras till Iniö. Färjan till Houtskär avgick klockan 10.10. Färden till Mossala gick längs slingrande vägar med backor och gropar samt motkommande stockbilar och annan trafik. Framme i Mossala hamnade vi att vänta en stund på färjan MS Antonia som skulle föra oss till Iniö. En del av oss passade på att avnjuta den lokala restaurangens erbjudanden. MS Antonia avgick klockan 12.15. och det underbara vädret gjorde det möjligt att njuta av färden ute i den friska luften. Färjan angjorde hamnen i Dalen klocka 13.15 och resan fortsatte till församlingshemmet i Norrby där vi blev hjärtligt mottagna av Pensionärsföreningen i Iniös ordförande och medlemmar. Efter den relativt långa bussresan så smakade Lolas lunch otroligt gott.

Respektive ordförande presenterade sina föreningar och Christer från Korpo överräckte en gåva till Christjan från Iniö. Kaffet avnjöts under livligt samtal varefter det bjöds på poesi, allsång och frågesport. Nu var det tid att ta en kort promenad till Blockmuseet och Kyrkan. I blockmuseet bekantade vi oss med hundratals olika block och andra maritima föremål. I kyrkan berättade Rea Åkerfelt om kyrkans historia. Kyrkan byggdes åren 1797–1800, enligt byggmästare Johan Ahlströms och hovarkitekt Gustaf af Silléns ritningar, under ledning av kyrkobyggaren Mikael Piimänen På gravgården utanför kyrkan konstaterade vi att också några Iniöpojkar hade offrat sina liv för fosterlandet under de senaste krigen.

Sedan bar det av ner till hamnen där butiken och restaurangen ligger. Törsten släcktes och WC besöktes för att vi skulle klara av den långa hemfärden. Färjan till Mossala avgick klockan 17.45. Vädret var fortfarande härligt. Nu konstaterade vi att vi hade bråttom till färjan som skulle avgå 19.10. till Galtby. Busschauffören, som var en Houtskärsbo, trampade på gasen och vi anlände till färjan exakt på minuten.

Så var vi hemma igen och en intressant erfarenhet rikare. Vi tackar Iniöpensionärerna av hela vårt hjärta.

Majmötet

Närvarande: 65 medlemmar

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.

2. Ordförande Informerade om kommande program:

Äldrerådets seminarium ”Kraft i åren” ordnas i Pargas den 15.5.2023, Elisabeth, Torgils och Christer deltar.

Iniöresan tisdagen 6.6.2023. Tidtabellen är ännu oklar, det kommer en puff i ÅU när tidtabellen klarnar. Vi är ca 49 stycken anmälda. Resan kostar 50€/person inkluderande mat och kaffe.

Vi har möjligheten att åka till  sommarteatern i Raseborg den 6.8.2023 tillsammans med Nagu-festingarna för att se musikalen SPAMalot (tokrolig). Bussen avgår från Pärnäs. Anmälningar till Festingarna, Marja-Riitta Lindblom, tel:040-5625456 senast den 15.7.  Inträdesbiljetten kostar ca 25 härtill kommer kostnaderna för bussen.   

Bouleträningar pågår två gånger i veckan. Åboländska mästerskap ordnas i Nagu den 31.7 kl 11:00 Förbundsmästerskapet ordnas i augusti i Oravais.

Den traditionella Åboländsk sommarsamlingen ordnas i Åbo den 24.8.2023 kl 11. Anmälan senast 10.7. till Elisabeth (040-8351224).  Programalternativen presenteras i bilagan. Kostnad 50€/person (mat, rundtur och kaffe) + resekostnader Korpo-Åbo-Korpo. Vi reser tillsammans med Houtskär- och Naguborna. 

3. Kaffe och lottförsäljning följde.

4. Områdeschefen för social- och hälsovårdstjänsterna inom Varha, Miia Lindström, presenterade Varhas organisation. Varha sköter det geografiskt största området. Verksamheten är uppdelad i tre verksamhetsområden:

Äldreomsorg

Social service

Munhälsovård

En mångordad beskrivning av de olika tjänsterna slutade i, att Korpoborna skall kontakta den egna hälsocentralen. I akuta fall skall man kontakta Pargas.

En livlig diskussion följde med en massa frågor:

- Vart skall man ringa när man behöver hjälp? Svar: till Pargas

- Hur blir det med Åbolands sjukhus? Svar: Åbolands sjukhus är för Åboborna, skärgården behandlas i Pargas.

- Gör man hembesök hos minnessjuka? Svar: Ja

- Hur är det med läkartjänsten i Korpo? Svar: Frågan är aktuell ......

- Hur är det med företagshälsovården? Savar: Den hör inte till VARHA.

- Hur blir det med Regnbågens personal? Svar: Kan inte svara på det.

- Kommer hälsocentralen i Korpo att tas bort? Svar: Nej

- Hur kommer servicesedlarna att fungera? Svar: Det är oklart hur de kommer att fungera.

- Ett önskemål, att få till stånd en skärgårdsenhet med två läkare, framfördes.

5. Lotteriet drogs av Trygve

6. Mötet avslutades klockan 16.20 och medlemmarna önskades välkomna till månadsmötet den 12.9.2023.

Sommarsamlingens program:

kl. 11.30 Lunch i renässansens anda i Kungssalen i Åbo slott. (Tillgänglig även för rörelsehämmade personer. Meddela på anmälningsblanketten om hjälp behövs.

kl. 13.15 Guidade turer i Åbo. (Välj ett av alternativen plus ett reservalternativ.)

1. Guidad tur i Åbo Slott (inte lämplig för rörelsehämmade personer). Efter guidningen vandring till Forum Marinums gård och därifrån vidare med buss till Ämbetshuset och restaurang Aitiopaikka.

2. Forum Marinum. Det maritima centret Forum Marinum har status av nationellt specialmuseum för sjöfarten och är också Finlands marinmuseum. Forum Marinums syfte är att vårda och bevara den finska västkustens, Skärgårdshavets och Östersjöns maritima kulturarv. Efter guidningen gemensam transport med grupp 1 till Ämbetshuset och restaurang Aitiopaikka.

3. Hirvensalo, historia och nutid inklusive ett besök i Ekumeniska kapellet. Guidad tur med buss.

4. Guidad tur i Aboa Vetus, (inte lämplig för rörelsehämmade personer).Finlands enda arkeologiska museum innefattar en stadsdel upphittad under jorden, där människor har levt i sekler. I museiområdet finns ruiner av medeltida stenbyggnader, mellan vilka Kloster Ågatan löper. Efter guidningen vandring till Domkyrkotorget och därifrån vidare med buss tillsammans med grupp 5 till Ämbetshuset och restaurang Aitiopaikka

5. Åbo Domkyrka med omnejd. Efter guidningen transport med buss tillsammans med grupp 4 till Ämbetshuset och restaurang Aitiopaikka

6. Med buss till Runsala: Spetsvillorna vid Gamla Promenaden och Botaniska trädgården (ute). Besök i växthuset på egen hand. Meddela på förhand om du vill gå in i växthusen.

7. Gammalt och nytt i Åbo, allmän guidad tur med buss.

kl. 15.45 Eftermiddagskaffe i Ämbetshusets restaurang Aitiopaikka.

Kl. 16.45 Hemresan kan börja.

Info finns också via länken:

https://aboland.spfpension.fi/kalender/view-103770-99351

Aprilmötet

Närvarande: 52 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.

Två nya medlemmar anslöt sig till föreningen.

Trygve Österman berättade kort om Drakens och Park Victors förlisningar vid Utö. Berättelsen var tänkt som ett underlag för kvällens teaterföreställning ”Stormen” i Korpoström.

Ordförande presenterade kommande program:

Nästa möte  den 9.5.2023 hålls på Kommunalgården. Mia Lindström från välfärdsområdet Varha informerar om hur sjuk-, hälso-, åldrings- och den psykiatriska vården fungerar i Korpo.

Den 6.6.2023 ordnas en resa till Iniö.  Programmet, som ännu är under planering, ser ut som följande:

buss via Houtskär

Under mötet fick vi in 46 anmälda. Färjan från Galtby går kl 10.00 och tillbaka från Houtskär kl. 20.25

soppa + kaffe i församlingshemmet (Lola Schwartz)

sightseeing med lokal ”guide”

bindande anmälningar till Elisabeth senast på majmötet!

Kostnad högst 60€/person.

Styrelsen har fått ett förslag om en konsertresa  till Thomas Ledins konsert den  30.9 i Åbo. Kostnad blir ca 150€/pers. med resa, mat och biljetter. Ordförande har kollat tillgången till biljetter och har konstaterat, att det finns endast ströplatser kvar. Mötet tillfrågades om intresset, men intresset var svagt. Mötet beslöt, att inte ordna resan.

Övrigt aktuellt program för oss äldre i Korpo

-11.4 kl 18:30 ges ÅST:s föreställning Stormen i Korpoström.

-to 27.4.2023 klo 13 ordnar Kulturgillet en konsert på Kommunalgården med allsång och kaffe med salt och sött tilltugg. Fritt inträde. Konserten år öppen för alla äldre Korpobor alltså inte enbart för våra medlemmar.

Elisabeth Nymalm rapporterade från Äldre rådets möte i Pargas samt nyheter från Pargas stad.

- Äldreråds seminarium ordnas i Pargas 15.5 2023 . Inbjudan av Svenska Pensionärsförbundet. Fem deltagare från varje pensionärsförening kan delta. Avgiften är 15€/person

- Kraft i åren - ett riksomfattande program som Pargas stad har meningen att delta i. Projektkoordinator i Pargas är Pia Hotanen. Programmet går ut på att den äldre befolkningen skall ha möjlighet att sköta sin hälsa genom att få motionsrådgivning, handledd motion och möjligheter till vardagsmotion och utomhusmotion. Den 14.4 ordnas ett diskussionstillfälle i Pargas där Christer kommer att delta.

Ärenden som diskuterats i Äldre rådet:

- Halkskydd för personer över 70 år. Anhållits hos Pargas stad om gratis utdelning.

- Postutdelningen i skärgården. Vissa delar får inte dagstidningen alla dagar så en skrivelse om detta har skickats vidare till Pargas stadsstyrelse.

- Trafiksäkerhetsfrågor. I Pargas stad finns en arbetsgrupp som sköter om dessa ärenden. Äldre rådet har en medlem som sitter med där så finns det frågor kring trafiksäkerheten går det bra att meddela Elisabeth som kan förmedla dem vidare.

- Hälsocoach Kitty Seppälä skall också besöka vår förening i något skede. 

Nu var kaffet i turen. Det avnjöts under livlig diskussion och Bagar Bengts äppelpajer lät sig väl smaka.

Föreningens stadgeenliga vårmöte hölls. Verksamhetsberättelsen lästes och räkenskaperna för 2022 behandlades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ett skilt protokoll finns där mötesgången behandlas.

Marsmötet

Närvarande: 75 medlemmar och gäster

Ordföranden öppnade mötet och hälsade skådespelerskan Johanna Ringbom och pianisten Iiro Salmi samt alla i publiken välkomna. Teater Josefinas föreställning Liv och lust, 50 år på scen var öppen för alla ”äldre Korpobor” och var finansierad av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen för Eschners Frilasarett.

Den ca en timme långa föreställningen gav en inblick i vad en skådespelare ställs inför när hen skall försöka tillfredsställa både publik och regissör. För att inte tala om sina egna ambitioner. Föreställningen varvades med personliga upplevelser, citat ur olika föreställningar och naturligtvis sång och musik. Efter föreställningen överräckte Christer och Marianne en bukett ”grönsaker” till de uppträdande.

Efter föreställningen bjöds alla på kaffe och bulle. Kaffet tycktes smaka eftersom pannorna slickades till sista droppen.

Tre nya medlemmar anslöt sig till föreningen:

Kari Niemi

Seija Knape

Saara Laapas

Vi önskar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna.

 Ordförande informerade om kommande program:

Följande månadsmöte hålls den 11 april på kommunalgården. På föredragningslistan står ett föredrag av Trygve som handlar om ett par sjöolyckor vid Utö. Föredraget fungerar som en inledning till kvällens teaterföreställning ”Stormen” i Korpoström.

Mötet år också föreningens officiella årsmöte där fjolårets räkenskaper skall behandlas och godkännas.

Majmötet hålls den 9 maj på Kommunalgården. Mia Lindström från välfärdsområdet Varha informerar om hur sjukvården, hälsovården, åldringsvården och den psykiatriska vården fungerar i Korpo. Ett lotteri ordnas också under mötet.

En sommarutflykt till Iniö den 6.6 är under planering. Pensionärsföreningen i Iniö fungerar som värd. Resan sker med buss via Houtskär och Mossala till Iniö. Vi kommer att bekanta oss med Iniös olika sevärdheter och vi äter en sopplunch på församlingshemmet. Bindande anmälningar tas emot av Elisabeth senast under majmötet. På grund av att färjornas tidtabeller är öppna så kommer vi att återkomma med en noggrannare tidtabell på nästa månadsmöte.

Övrigt program för oss äldre Korpobor:

Tisdagen den 11.4 kl. 18.30 Åbo Svenska Teaters föreställning ”Stormen” i Korpoström. Manuskriptet är skrivet av Iniöbördiga Hanna Åkerfelt vars mamma igen är hemma från Utö. Föreställningen handlar on Drakens och Park Victorys förlisningar.

Torsdagen den 27.4 kl. 13.00 ordnar Korpo Kulturgille en konsert med musik, allsång, kaffe, smörgås mm. på Kommunalgården. Tillställningen är gratis. Tilläggsinfo kommer på nästa månadsmöte.

Övriga ärenden:

Ordförande påminde oss om att vi har möjligheten att delta i Pensionärsförbundets resor till bl.a. Grekland, Alperna, Färöarna, Småland, Jurmo, Island osv. Anvisningar om hur man anmäler sig finns i tidningen God Tid eller på förbundets hemsida.

Äldre rådet i Pargas håller sitt nästa möte 4.4.2023. Om man önskar få något ärende behandlat så skall man kontakta Elisabeth Nymalm som är vår representant i rådet. Elisabeth kan nås per telefon 040-8351224 eller per e-post elisabeth.nymalm@gmail.com.

De 9 Åboländska pensionärsföreningarna har nu registrerat den inofficiella föreningen och heter nu Svenska pensionärsförbundet i Åboland. Föreningens uppgift är att stöda medlemsföreningarna i deras verksamhet, arrangera gemensamma aktiviteter och resor samt idka regionalt samarbete med andra regioner m.m. Föreningen styrs av en styrelse som består av 9 medlemmar. Korpo Pensionärer representeras av Christer Johansson. Den högsta makten utövas av en delegation som består av 18 medlemmar och sammanträder två gånger i året. Följande möte hålls den 13.4.kl. 14.00 i Pargas. Korpo Pensionärer representeras av Christer Johansson och Trygve Österman.

Februarimötet

Närvarande: 52 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade musikanterna Björn Svanström och Kari Niemi välkomna samt alla medlemmar en glad alla vänners dag

Mötet inleddes med ärtsoppa, våfflor, kaffe och andra lämpliga tillbehör. Anja och hela kökspersonalen fick applåder och ett stort tack för en utomordentligt god soppa. Ett specialtack gick till Christer och Trygve för den väl vispade grädden.

Föreningens egen duo Björn och Kari underhöll oss med musik och ackompanjerade allsången som leddes av Anja och Elisabeth.

Ordförande informerade om styrelsemötet som hölls den 31.1. Följande ärende behandlades:

Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Christer Johansson

Viceordförande: Torgils Bäckman

Sekreterare och web-ansvarig: Trygve Österman

Bokslutsansvarig: Ulf Pakalen

Kassör, medlemsansvarig, reseledare: Marianne Gustavsson

Reseansvarig, representant i äldre rådet: Elisabeth Nymalm

Husmor: Anja Eklund

Bouleansvariga: Anja Eklund och Aya Jakobsson

 Allt i allo: Aila Mattsson

Föreningens representanter i Region Åboland: Christer Johansson och Trygve Österman

Kommande program:

14.3 Månadsmöte.

Teater Josefina, Johanna Ringbom och Iiro Salmi, uppträder med stycket Liv och lust, 50 år på scen. Tillställningen är öppen för alla äldre Korpobor och den betalas i sin helhet av Eschnerska stiftelsen. Kaffeservering

11.4 Månadsmöte.

Föreningens stadgeenliga vårmöte. Som en inledning till kvällens ÅST- föreställning ”Stormen“ i Korpoström berättar Trygve om  fartygen Draken och Park Victory.

9.5 Månadsmöte.

Mötet hålls på Kommunalgården alltså inte på Norrskata.

Mia Lindström från Varha välfärdsområde berättar hur hälsovården, psykvården och åldringsvården skall fungera i Korpo.

Övriga händelser.

Det har blivit en tradition att vi åker på en sommarutflykt i juni. I år har vi planerat att åka till Iniö och våldgästa Iniö pensionärer. Förslaget väckte stort understöd. Vi återkommer senare med tidtabellen.

Den åboländska sommarsamlingen ordnas i Åbo torsdagen den 24.8. Då samlas medlemmar från alla åboländska föreningar för trevlig samvaro. Föreningen ordnar med busstransport till evenemanget.

Övrigt program som riktar sig till pensionärer i Korpo.

13.3 ordnar kapellförsamlingen Anna Brummers föreställning ”Vid livets gräns” i församlingshemmet.

11.4 ordnas ÅST:s föreställning ”Stormen” i Korpoström

27.4 ordnar Korpo Kulturgille ett pensionärsprogram på Kommunalgården. Det bjuds på musik, dans och underhållning samt kaffe. Tillställningen är gratis för alla äldre Korpobor.

Noggrannare info kommer i Korpobladet.

Höstens program.

Ordförande försökte mjölka publiken på förslag. Responsen var svag.

Ett förslag som styrelsen kastade fram var, om medlemmarna var intresserade av en teater- eller konsertresa till Helsingfors för en kostnad på ca 100€/person. Mötet visade inget större intresse för tanken så vi beslöt, att inte fortsätta med planeringen.

Månadsmötena hålls enligt gammal sed med potatisgröt och vassbuk i oktober och julfest i december.

 

Medlemsavgiften för 2023

 Marianne tar emot medlemsavgiften 20€ på månadsmötena. Den kan naturligtvis också betalas in på vårt bankkonto

FI95 5560 0920 0418 79

Korpobilder

Hembygdsföreningens projekt med att samla in bilder från Korpo har nu kommit så långt, att ca 3000 bilder finns att tillgå på nätet. Projektet fortsätter och nya bilder laddas upp hela tiden. Folke tar också emot nya bilder. Han kan kontaktas via e-postadressen: bjorkback234@gmail.com. Bilder i elektronisk form kan skickas på samma adress. Pappersbilder och album returneras efter att de har skannats. Skannade bilder returneras också i elektronisk form.

Jag har satt in länken till bildarkivet under fliken Länkar. Genom att skriva in sökordet Korpo i sökrutan och klicka på HAE så kommer du in på sidorna med Korpobilder.

Januarimötet

65 medlemmar och 9 gäster var närvarande.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade Skröbbel Gåbbarna från Pargas välkomna och informerade om lotteriförsäljningen. Priset på lotterna är 1 €/st.

Skröbbel Gåbbarnas yviman Rainer Wahtera berättade om gruppens uppkomst och verksamhet med ord och bilder. Åhörarna satt tysta och imponerade av hur mycket en liten grupp på 38 medlemmar kan få till stånd. De har satt i stånd en gammal kvarn, en gammal tvättstuga till klubblokal, de har deltagit i byggandet av motionstrappan vid hundbanan, de har visat hur man brände kalk på gammalt vis, grundat gubbkören, ordnat allsångtillfällen m.m. Kören uppträdde med flera sånger med dragspelsackompanjemang av yvikapellmästarn Ralf Eriksson och kören avslutade med att leda allsången. Våra medlemmar sjöng med i ”En gång jag seglar i hamn” samt ”När ljusen skall tändas där hemma” så, att fönsterrutorna skallrade.

Efter detta dracks kaffet med Bagar Bengts kanelmuffins som tilltugg.

Skröbbel Gåbbarna underhöll oss ännu med några sånger innan ordförande informerade oss om kommande händelser:

- Föreningen ordnar en teaterresa till Fallåker den 4.2. Bussen startar från Västerkalax vägskäl klockan 10.30.

- Den 17.1 ordnar Pargas stad ett informationstillfälle om planeringen av sportplansomgivningen. Representanter för alla föreningar är inbjudna. Pensionärerna representeras av ordförande och Anja Eklund.

- På följande månadsmöte den 14.2 serveras ärtsoppa , vofflor samt lämpliga tillbehör.

- På marsmötet den 14.3 uppträder Johanna Ringbom med sin monolog ”Liv och lust” som handlar om hennes 50 år på scen. Föreställningen sponsoreras av Eschnerska stiftelsen och är öppen för alla ”äldre” Korpobor, alltså inte enbart för våra medlemmar.

- Föreningens stadgeenliga vårmöte hålls i samband med aprilmötet den 11.4. Under mötet behandlas bokslutet samt verksamhetsberättelsen.

- Styrelsen samlas till konstituerande möte i slutet av januari.

Lotteriet drogs av Trygve och mötet avslutades klockan 16.00     

Decembermötet

Jubilarerna gratulerades med en ros

85 medlemmar ärade julfesten med sin närvaro.

Ordföranden öppnade mötet och hälsade den gästande musikern Reinhold Johansson samt Thomas Norrgård med fru från Lokal Tapiola, alla inbjudna och alla medlemmar välkomna.

Ordförande informerade om teaterföreställningen ” Panik i kliniken” i Fallåker den 4 februari. Anmälningslistan cirkulerade under mötet.

Korpo Lucian Karin Johansson med följe uppträdde med sång under ackompanjemang av Hanna Granlund.

De 23 personer som under året hade fyllt 70, 75, 80, 85, 90 och 95 år gratulerades med en ros. Alla inbjudna bjöds på julmiddagen. De som hade fyllt 90 hade redan kallats till hedersmedlemmar på jubileumsmötet i september.

Fyra nya medlemmar, Carola Jansson, Ulla-Britt Mattsson, Jarmo Fransen och Mariitta Lehmus, hälsades välkomna.

Restaurang Buffalos rikliga julmiddag bestående av olika sallader, sill, inlagd strömming, gravad och varmrökt lax, leverpastej, aladåb, rullsylta, potatis- och kålrotslåda, och naturligtvis skinka och lutfisk med såser och tillbehör avnjöts under livligt samtal och spelmannen underhöll oss med musik. Efter maten serverades kaffe och pepparkakor. Kjell och hans team, som hade hand om maten och serveringen, avtackades mångordigt.

Julgubben besökte oss och delade ut julklapparna.

Mötet avslutades klockan 16.15 med ordförandens önskan om en god jul och ett gott nytt år.

Novembermötet

Närvarande: 50 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade Pastor Esa Killström och medlemmar ur Korpo Sångkör välkomna.

De under året avlidnas namn lästes och ett ljus tändes för var och en. De hedrades med en tyst stund.

Korpo Sångkör och Esa Killström ledde psalmsången. Psalmerna 581 och 745 sjöngs. Esa Killström presenterade släkten Af Himmelshöjd som baserar sig bl.a. på helgonbilderna i Korpo kyrka och deras inverkan på de kristna idealen.

Allmän information:

Elisbeth Nymalm och Christer Johansson informerade den planerade julkonsertresan till ÅST den 10 december. 25 biljetter är reserverade och priset för resan är 80 €/person. Busstidtabellen publiceras i ÅU och på hemsidan.

Anmälningslistan cirkulerade under mötet. 

Kaffe och bulla serverades. Anja samt flitiga medhjälpare stod för kaffekokandet. 

 Efter kaffet förrättades föreningens stadgenliga höstmöte. Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2023. Till ordförande för 2023 återvaldes Christer Johansson. Styrelsemedlemmarna Marianne Gustavsson, Aila Mattsson, Elisabeth Nymalm och Trygve Österman återvaldes för perioden 2023 och 2024. 

Ordförande informerade om kommande verksamhet: 

Den Åboländska kryssningen den 22 – 23.11. Bussen avgår från Houtskär och Korpoborna stiger på i Galtby. Bussresan betalas kontant till Elisabeth i bussen.

Under decembermötet serveras julmiddag och de som har fyllt jämna år gratuleras med en ros. Lucia uppträder klockan 13.00. Medlemmarna uppmanades, att ta med sig ett julklappspaket. Julmusiken spelas av Reinhold Johansson.

På januarimötet uppträder Skräbbölegobbarna och ett lotteri ordnas.

Under planering:

Teaterresa till Fallåker den 4.2.2023. Föreställningen ”Panik på kliniken” börjar klockan 16.00.

ÅST:s regionteaterförevisning av ”Storm” i Korpo. Tid och plats är ännu oklar.

En sång och teaterstund med Johanna Ringbom ordnas om finansieringen ordnas. 

Mötet avslutades klockan 15.30

Oktobermötet

Närvarande: 50 medlemmar

1.Ordföranden öppnade mötet och hälsade våra gäster Merja Fredriksson och Robert Paul samt alla närvarande medlemmar välkomna.

Ordförande informerade om följande aktiviteter:

- Den traditionella Åboländska kryssningen ordnas den 22-23.11.

- Elisabeth Nymalm meddelade att hon tar emot anmälningar till kryssningen per telefon eller e-post. En anmälningslista cirkulerade under mötet.

- Under mötet ordnades lotteri. Lottens pris var 1 Euro.

2. Robert Paul och Merja Fredriksson informerade om hur långt man har kommit med organiseringen av välfärdsområdet. Det man har koncentrerat sig på tycks vara valet av chefer. Vi fick också veta, att alla medlemmar i organisationen väljs politiskt. Budskapet var, att vi inte behöver vara oroliga. Ingenting kommer att ändras då välfärdsområdet startar vid årsskiftet 2023. Diskussionen var livlig och våra medlemmar var oroliga för serviceutbudet i framtiden. Det framgick, att om välfärdsområdet går på förlust så skall förlusten korrigeras redan följande år. Detta tolkades så, att det sker via nedskärningar.

3. Efter denna analys av situationen serverades kaffe med wienerbröd.

4. Efter kaffet höll Christer Johansson en frågesport där de närvarande skulle namnge ungdomslokalerna i de olika skärgårdsorterna. Det kollektiva minnet bland medlemmarna var utmärkt. Alla lokaler identifierades.

5. Lotteriet drogs och huvudvinsten, som bestod av en flaska skumvin och godsaker, vanns av Leni Leandersson.

6.Till slut informerade ordförande om:

- höststädningen av begravningsplatser sker den 2.11.

- Härös ny film My sailor, my love visas på Kommunalgården den 13.10 kl. 18.30

- nästa månadsmöte hålls den 8.11. Vi minns de under året bortgångna. Mötet är också föreningens stadgenliga höstmöte.

- den traditionella fulfesten, med julmat och musik till tonerna av Reinhold Johansson, hålls på Luciadagen den 13.12. 

7. Tre nya medlemmar, Kerstin och Sakari Savolainen samt Marita Nylund, hälsades välkomna.

8. Mötet avslutades klockan 16.00

Deltagande i åboländsk sommarsamlig i Nagu 

Den åboländska sommarsamlingen den 25.8 i Nagu samlade hela 240 deltagare och från Korpo var vi 29 stycken. I Framnäs bjöds vi på mat och senare på kaffe. Efter intagen måltid kunde man valfritt deltaga i utflykter till olika sevärdheter såsom Nagu kyrka, Sjöhuset, traktormuseet i Tackork och whiskey destilleriet i Vikom. SPF:s ordförande Ulla-Maj Wideroos närvar och höll tal där hon uppehöll sig vid budkaveln och SPF:s 50-års jubileum.

Alarik Repos duo underhöll oss med musik. Stämningen var mycket god och deltagarna var mycket nöjda med sina upplevelser.

 Sommarsamlingen är också refererad med bilder i ÅU den 31.8 sidan 19.

 

Förbundsmästerskapet i Boule är avgjort.

Mästerskapet ordnades i år i Lemland på Åland den 23 - 24.8. Korpo deltog med tre tremanna lag. Vi reste med båten från Galtby till Långnäs. Efter en väntan på ca 1 timme tog vi turbussen till Mariehamn och efter en rask promenad anlände vi till Hotell Strandnäs där vi inkvarterades. Efter en kort paus steg vi på förbundets buss och åkte iväg till föreningslokalen Valborg där vi åt en middag bestående av kräftsoppa, höna och kaffe med morotskaka. Mätta och belåtna återvände vi till hotellet. Personalen meddelade, att efter sex får vi frukost. Vi funderade en stund på hur vi skulle tolka detta men Erik kom på det och sade, att om vi har väckning klockan fem så har vi en timme till sex.

Alla hann till frukosten och efter den kom Williams buss och hämtade oss. Banorna (43 st) hade konstruerats på sandplanen vid Bengtsböle sportplan. Klockan åtta startade den första omgången. Banorna var mjuka efter nattens regn men det brydde vi oss inte om utan slog den ena motståndaren efter den andra. Lag 1 klarade bl.a. av Kimitos lag med 13 - 0. Några förluster blev det nog men det fina vädret lindrade sorgen. Efter fyra omgångar var det tid för slutresultatet. Av 87 lag kom Korpo lag 1 på delad 18 plats. I laget spelade Jan Jakobsson, Erik Lindström och Trygve Österman. Lag 3 ( Aya Jakobsson, Gunhild Lindström och Agnes Fieandt) kom på 45 plats och lag 2 (Anja Eklund, Lisbeth Andersson och Liselotte Hellberg) på 56 plats. 

Efter dryga två timmars solande på sportplanen tog vi turbussen till Långnäs och steg ombord på båten till Galtby. Det goda resutatet firades med mat och kanske någon "lonkero".

Resultatlistan hittar du via länken:

https://www.spfpension.fi/Site/Data/237/Files/Boule/SPF%20bouleresultat%202022.pdf

Sommarträffen i Nagu

Det är dags för den Åboländska sommarträffen som i år ordnas torsdagen den 25.8 i Nagu. Ca 30 personer har anmält sig från Korpo. Bussen avgår klockan 10.30 från Västerkalax vägskäl och klockan 10.45 från Hjalmars. Bussen kör via Galtby strand till Nagu. Resans pris, 30€/person, betalas i bussen. I priset ingår resan och maten.

Priogrammet är presenterat längre ner på denna sida.

Korpo tog silver.

Det Åboländska Boule mästerskapet den 8.8 spelades i Västanfjärd. Korpo deltog med 5 tremannalag. Efter fyra omgångar stod det klart, att Västanfjärd övrtog mästerskapet från fjolårsmästarna Korpo. Vi kämpade dock tappert och knep en andra plats. I silverlaget spelade Aya Jakobsson, Agnes Fieandt och Gunhild Lindström. Totalt deltog 26 lag från 5 föreningar, Västanfjärd, Kimito, Dragsfjärd, Åbo och Korpo. Totalt var vi altså 78 spelare på planen. 

Vi startade klockan 7 från Hjalmars och var framme i Västanfjärd klockan 10. Kaffepausen under färden piggade upp och vi anlände fulla av energi. Klockan 10.30 följde information om regler och spelsätt. Lagen konstaterades vara på plats och klockan 11 startade vi första omgången i strålande solsken. Under den andra omgången blev dock "Ester" nödig och släppte en ordentlig skur över oss. Med våta skjortor (och byxor) fortsatte vi spelet genom vattenpölar och på en allt mjukare spelplan. Efter den andra omgången avnjöt vi en lätt fältlunch bestående av semlor, korv och kaffe. Regnet avtog och vi startade de två avgörande omgångarna. Efter det följde prisutdelningen och med ett visst vemod överlät vi vandringspriset till de nya mästarna från Västanfjärd. En inte så liten tröst var dock det, att vi tog andra pris.

Hemfärden vidtog och efter en matpaus på vägen anlände vi till Korpo nöjda och en aning trötta 7- tiden på kvällen.

Vi tackar Västanfjärd för de utomordentliga arrangemangen och ser fram emot fortsatta duster. 

Adressen till SPF Åbolands hemsida och artikel:

https://aboland.spfpension.fi/start/article-124570-82818-vastanfjard-blev-regionmastare

Här finns slutresultaten:

https://aboland.spfpension.fi/Site/Data/711/Files/Slutresultat%20Abolaendska%20maesterskapet%202022_8_8_2022.pdf

Sommaraktiviteter.

14.6.2022 hade vi lunchträff i Nagu Grännäs, Stallbacken. Ett trettiotal medlemmar deltog i utfärden. Vädret var soligt och varmt, maten var utmärkt och av sorlet i salen att döma var trivseln på topp. Det serverades fisk och viltköttbullar med olika sallader. Kaffe och chokladrutor avslutade måltiden.

02.07.2022 Raseborgs sommarteater. Alla biljetter är sålda.  Bussen startar klockan 10.00 från Korpoström och 10.15 från Hjalmars och den kör via Galtby strand. Resan kostar 70,00  €/person. I priset ingår lunch på Lehmiranta, bussresan och teaterbiljetten.

Åboländsk samling i Nagu 25.08.2022, (maten 20€, Whisky tasting 15€). Anmälningarna till Elisabeth senast den10.8.2022.

Boule

Åbos svarsvisit skedde måndagen den 6.6 kl.11.00. De deltog med 5 lag (15 pers.) och vi med samma antal. Vi var altså 30 personer på planen. Efter 3 omgångar avnjöt vi lunch på Hjalmars. Efter lunchen spelade vi ännu 2 omgångar. När slutpoängen var räknade konstaterades, att Korpo vann med 211 poäng mot Åbos 186 poäng. Korpos lag 1 var bäst med 55 poäng. Följande var Åbos lag 4 och på tredje plats kom Korpos lag 5. Efter matchen drack vi kaffe i Lions salen. Vi tackar ödmjukast för användandet som också Betania för andvändningen av WC.

Åboländska mästerskapet i Västanfjärd den 8.8.2022. Resan utreds. Föreningen deltar med 3 – 4 lag. .

SPF:s mästerskap ordnas den 24.8.22 klo 8:30 i Lemland, Åland. Aya har anmält 3 lag. Resan sker med förbindelsebåten från Galtby. Deltagarna betalar övernattningen och föreningen står för resekostnaderna.

Träningarna på spelplanen i Kyrbyn hålls varje måndag och torsdag kl. 14.00. Alla är hjärtligt välkomna, i synnerhet nya spelare. Boule är en ypperlig motionssport.

Majmötet

Protokoll över Korpo pensionärer rf:s månadsmöte 10.5.2022.

Plats: Kommunalgården

Närvarande: 50 medlemmar

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och i synnerhet chefen för äldrevården i Pargas stad Ullrika Lundberg.

Ullrika Lundberg redogjorde för äldrevårdens nuläge och eventuella framtidsplaner. Hon konstaterade, att staden aktivt kommer att satsa på skärgården. Problemet är, att rekryteringen av personal inte har varit framgångsrik.

Medlemmarna uttryckte sin oro över Regnbågens framtid och personal. Det konstaterades också, att bristen på personalbostäder kan vara en av orsakerna till att inga sökande har hörts av. Medlemmarna efterlyste ett ställe där äldre personer kan motionera. Det som finns vid regnbågen är stängt för allmänheten. Det påpekades också, att Kommunalgården bör hållas i skick och stanna i stadens ägo. Lundberg lovade framföra våra önskemål till vederbörande instans.

Föreningen bjöd på kaffe med dopp.

Allmän information:

Vår egen sommarutflykt till Nagu, Grännes, Stallbacken sker den 14.6.22. Bindande anmälningar tas emot av Elisabeth. Lista cirkulerade under mötet. Anmälningar tas emot till den15.5.2022. Resan kostar 40,00€ och priset innehåller maten och busstransporten.

Teaterresan till Raseborgs sommarteater den 2.7.22 "All shook up kostar 70€/person. Bussen startar från Korpoström. Tidtabellen meddelas senare. Resan är fullbokad.

Den traditionella åboländsk sommarsamlingen ordnas i år i Nagu den 25.8.22. Programmet är följande:

Lunch kl 12, kostar 20€. Tre (3) utfärdsmål att välja mellan. Man kan/får välja två (2).

a.   Kyrkan och sjöfartsmuseet (promenadavstånd)

b.   Traktormuseet i Tackork.

c.    Nagu Destillery i Vikom (smakprov kostar extra, 15 €)

Anmälan senast 10.7.22 till: Elisabeth Nymalm, tel 0408351224

Vid anmälan bör nämnas dietrestriktioner och vilka två utflykter man tänker delta i.

Christer ordnade en frågesport om kända personer i Korpo. Det framkom, att vi har Nobelpristagare, olympier, riksdagsman, kommunalpolitiker och en känd husmor som bl.a. har varit husmor i sjömanskyrkan i Amsterdam.

Mötet avslutades kl 15.30

Aprilmötet

Närvarande: 52 medlemmar

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna.

Ordförande informerade om kommande aktiviteter:

- lördagen 23.4 kl. 13 ordnas en musikeftermiddag på kommunalgården med  Marianne Maans och Maria Kalaniemi. Musik, allsång, dans, kaffe/te, smörgåsar, bulle. Allt gratis, bekostas av Svenska kulturfonden och Eschnerska stiftelsen. Samarbete med Korpo kulturgille. Bosse Mellberg poängterade, att inbjudningen gäller alla äldre korpobor.

- Majmötet 10.5 hålls i Korpo. Stadens chef för äldreomsorgen, Ulrika Lundberg informerar. Frågor gällande detta kan på förhand sändas till Elisabeth Nymalm.

- Föreningen ordnar en sommarutflykt tisdagen den 14.6 till Stallbacken, Nagu Grännäs. Busstransport ordnas och vi äter lunch. Resan är under planering, bindande anmälan tas emot på majmötet eller per telefon till Elisabeth (040-8351224).

- En teaterresa ordnas till Raseborgs sommarteater (All shook up) lördagen den 2.7.2022. Föreställningen börjar klo 16. Lunchen äter vi på Lehmiranta. Kostnaden (resor, mat, inträde) blir ca 80 euro. Några restplatser finns kvar. Elisabeth Nymalm tar emot anmälningar.

- Den 25.8 ordnas den traditionella Åboländska sommarsamlingen i Nagu. Programmet och datumen ännu oklara.

- Bouleträningarna börjar på spelplanen i kyrkbyn. Speldagarna är måndag och torsdag. Nya spelare är välkomna.

- Det Åboländska boulemästerskapet ordnas den 8.8 i Västanfjärd.

- Förbundets boulemästerskap ordnas på Åland den 24.8

- Föreningens 40-års firande är under planering. Firandet går av stapeln i september.

 Kaffe + bulle serverades och under tiden vi avnjöt kaffet visades Folke Östermans Korpobilder på videoskärmen.

Föreningens stadgenliga årsmöte hölls. Mötesförhandlingarna redogörs i ett separat protokoll.

Trygve Österman berättade om Radio Nord och spelade aktuell musik från den tiden.

Lotteriet drogs.

Mötet avslutades kl 16.00

Marsmötet 

§ 1. Ordföranden hälsade alla välkomna, särskilt de kvinnliga medlemmarna dagen till ära (8.3). Särskilt omnämndes husmor Anja, som hade huvudansvaret för bespisningen. Till sin hjälp i detta värv hade hon ett tiotal medlemmar.

§2. Bindande anmälningar till teaterresan till Raseborgs sommarteater (All shook up) 2.7.2022 mottogs och ett trettiotal anmälningar har till dags dato inkommit.

§3. Nya medlemmar hälsades välkomna

§4. Deltagarna serverades ärtsoppa med obligatoriska tillbehör samt våfflor och kaffe. Idel beröm hördes från salen.

 §5. Folke Österman presenterade Korpo hembygdsförenings projekt rörande digitalisering av fotografin, som beskriver vårt närsamhälle genom tiderna. Medlemmarna var mycket intresserade och uttalade sig mer eller mindre sakkunnigt om vad de såg. Beslöts preliminärt om en uppföljning av projektet.

§6. Ordförande informerade om:

-Korpo pensionärer fyller 40 år i år och vissa aktiviteter i anslutning till detta planeras. 

§7. Kommande program

 Maj:

- Möjligen på Norrskata. I mötet deltar chefen för stadens åldringsvård Ulrika Lundberg, som berättar om stadens strategi inom åldringsvården.

 -  Eventuell sommarsamling i form av ett lunchmöte på restaurant. 

§8. Övrigt program

-i samarbete med Korpo kulturgille ordnas ett musiksamkväm med musikerna Marianne Maans och Maria Kalaniemi lördagen 23.4.2022. Tillställningen understöds av Svenska kulturfonden och Eschnerska stiftelsen och riktar sig till alla äldre korpobor.

 

 

Maj 2024
TiOnToFr
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31