Korpo Pensionärer

Marsmötet är tyvärr inhiberat!!

 

Västanfjärds pensionärer besökte oss den 13.8.2020

Korpo Pensionärer hade bjudit Västanfjärds pensionärsförening till Korpo den 13.augusti. Korpoborna törstade efter revansch efter vår förlust för ett år sedan i Västanfjärd. Våra gäster anlände 11-tiden till Kommunalgården där vi bjöd på kaffe och smörgås.

Korpo Pensionärer har ställt i ordning en Boule- plan med 5 banor bredvid Regnbågen i kyrkbyn. Där har vi tränat och spelat två gånger i veckan det senaste året. Vi har varit ca 15 – 20 spelare som har utnyttjat tillfället att få effektiv motion.

Västanfjärdsborna kom med fem tremanna lag och vi hade naturligtvis samma uppsättning. Spelet startade klockan 12 och vi hade fem omgångar framför oss. Vi spelade till 9 poäng eller max 30 minuter. Meningen var, att vi skulle se vem som var bättre Västanfjär eller Korpo så vi hade delat in lagen så, att vi alltid spelade mot Västanfjärd. Poängräkningen gick till så, att varje spels resultat räknades ihop. Det här skiljer sig från den officiella resultaträkningen men ger en bättre bild av lagens totala rangordning. Efter fem spelade omgångar såg resultatet ut som följande:

Korpo:                                192 poäng

Västanfjärd:                        121 poäng

Av 25 spelade spel vann Korpo 20 och Västanfjärd 5 spel. Bästa Korpolag var lag 3 som bestod av Göran Rönnberg, Kuno Lindström och Ethel Andersson.

Det blev alltså en rejäl revansch.

Efter spelet åt vi en rejäl middag på Restaurang Buffalo och besökte naturligtvis Skärimuseet där Torgils berättade om livet i skärgården.

Aprilmötet och majmötet

Månadsmötena den 14.4 och den 12.5 är inställda på grund av Corona viruset. 

Marsmötet

Närvarande: 65 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade de gästande föreläsarna Pasi Holmberg och Johan Broos samt alla närvarande medlemmar välkomna.

Pasi Holmberg ansvarar för IT-projektet som riktar sig till de seniorer som vill ha personlig handledning i användandet av olika apparater. Han informerade om handledningstillfället som ordnas i Gluggen den 21.3. Handledningen går ut på att tre utbildade handledare kommer ut till Korpo och svarar på personernas frågor. De som anmälde sig (12 personer) får alltså personlig handledning under en timmes tid var. Om det finns intresse för denna typ av verksamhet så kommer det att ordnas flera tillfällen.

Johan Broos redogjorde för vikten av att göra upp ett testamente samt fullmakt för intressebevakning. Ur hans redogörelse framgick, att det inte alltid är så enkelt att skriva dessa juridiska dokument. Det finns fordringar om hur de skall vara uppställda och hur de skall bevittnas. Det gäller också att veta skillnaden mellan nyttjanderätt och äganderätt. Förvaringen av dessa dokument skall också göras så, att de hittas efter det att ifråga varande person har avlidit. Hans rätt så tydliga råd var, att man nog skall kontakta en jurist.

Ordförande presenterade teaterresans tidtabell och Villa Vindens meny. Ordförande redogjorde i korthet för frågesportsuttagningen på Kåren i Åbo. Föreningen deltog med ett trepersoners lag, Christer Johansson, Torgils Bäckman och Liselotte Hellberg. Laget placerade sig i mitten av fältet. Totalt deltog 12 lag från Åboland. Mera om frågesporten finns på adressen: https://aboland.spfpension.fi/arkiv/

Efter kaffet förrättades föreningen årsmöte. Föregående års räkenskaper och verksamhetsberättelse behandlades och godkändes.

Mötet avslutades klockan 15.28 

 

Februarimötet

Februarimötet hölls tisdagen den 11 februari klockan 13.00 på Kommunalgården.

Det serverades ärtsoppa och vofflor med tillhörande drycker och så naturligtvis kaffe.

Info om kommande program:

 1. Teaterresa till ÅST ”Kärleksbrev” lörd. 28.3.

 2. Boule träningsmatch i Åbo månd. 18.5

 3. Åboländsk pensionärsträff på Rosala onsd. 27.5

 4. Åboländsk Boule mästerskap i Åbo månd. 8.6

 5. Västanfjärds pensionärsförenings besök

 6. Förbundets Boule mästerskap i Jakobstad tisd.18.8

 7. Teaterresa till ÅST ”Hemåt över isen” lörd. 3.10

Ole Sundström redogorde för resultatet av sin släktutredning som förde honom enda till 1600-talet

Elisabeth Nymalm rapporterade från Äldre Rådet. Hon betonade vikten av orosanmälan.

Mötet avslutades med att Trygve Österman visade några bilder från Korpo från fornatider

 

Novembermötet

Mötet hölls den 12 november klockan 13.00 på Kommunalgården. 

Närvarande:73 medlemmar

 

Ordföranden öppnade mötet och hälsade den gästande föreläsaren Bjarne Ismark välkommen.

Ordförande informerade om ÅST:s besök den 16.1. 2020.

De under året avlidnas namn lästes och ett ljus tändes för var och en. De hedrades med en tyst stund. De under året avlidna är följande:

Lasse Törnblom   95

Eva Isaksson        92

Wivan Nyström     82

Gustaf Ahlmén      79

Nils-Erik Mattsson 74

Birgitta Lindholm   73

Carola och Majsan sjöng en sång varefter Ulf Pakalen spelade trumpet

Bjarne Ismark berättade om livet i skärgården för 100 år sedan genom att presentera sin bok om sin mor.

Kaffe och bulla serverades. Anja och Liselotte stod för kaffekokandet.

Efter kaffet förrättades föreningens stadgenliga höstmöte. Mötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2020. Till ordförande för 2020 återvaldes Trygve Österman. Styrelsemedlemmarna Torgils Bäckman, Aya Jakobsson, Ulf Pakalen och Kimmo Solander återvaldes enhälligt.

Mötet avslutades klo 15.00.

 

Oktobermötet

Närvarande: 66 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade den gästande musikern Erik Törnqvist välkommen.

Ordförande informerade om SPF:s kommande evenemang:

 1. Lillajulskryssningen

 2. Frågesportsuttagningen i Åbo

 3. Vårträffen i maj som arrangeras av Dragsfjärds Pansionärsförening

 4. Den Åboländska Boule turneringen som arrangeras i Åbo i augusti

 5. SPF Boule mästerskapet

Ordförande hälsade två nya medlemmar välkomna till vår krets.

Eric inledde med några gamla svenska melodier.

Potatisgröt kokad av Margot och vassbuk från Aspö serverades. Tilltugget bestod av skärgårdslimpa som var bakad av Margot, Anja och Aya.

Under pausen mellan gröten och kaffet underhöll Erik Törqvist oss med sång

Anmälningslistorna för lillajul kryssningen cirkulerade. 3 anmälningar för kryssningen inkom.

Kaffe och kex serverades

Mötet avslutades kl. 16.00

Septembermötet

Månadsmöte 10.09.2019 kl 13.00 på Kommunalgården

Närvarande: 70 medlemmar

1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

2. Ordförande informerade om höstens program:

a. Oktobermötet: Potatisgröt och vassbuk med musik av Erik Törnqvist från Pargas.

b. Novembermötet: Vi minns de under året avlidna. Val av styrelse och ordförande.

c. Decembermötet: Julmiddag.

3. Ordförande meddelade att föreningens förnyade stadgar har godkänts av Patent- och registerstyrelsen.

4. Ordförande visade resultatet av SPF:s Boule mästerskap i Västanfjärd. Föreningen deltog med 3 lag som placerade sig: 36 plats Korpo lag 2 (Jan Jakobsson, Kjell Hagman, Kimmo Solander).  66 plats Korpo lag 3 (Sven Bredenberg, Åsa Engström, Anja Eklund) 68 plats Korpo lag 1 (Agnes Fieandt, Aya Jakobsson, Gunhild Lindström).

Totalt deltog 70 lag dvs. 210 spelare. Den fullständiga resultatlistan finns på förbundets hemsida  https://www.spfpension.fi/Site/Data/237/Files/Boule-Vaestanfjaerd_slutresultat.pdf

5. Medlemmarna frågades om teaterresor till ÅST (Kalevala) Fallåker (Robin Hood) Täkter (Mauno Koivisto) Inga händer sträcktes upp.

6. Två nya medlemmar välkomnades.

7. Ulla Ahlstrand, Inga-Britt Sjöström och Margot Hollsten uppträdde med sketchen Solstrålen, en parodi på åldringsvården. Skrattsalvorna ekade i salen.

8. Efter kaffet drogs lotteriet.

9. Mötet avslutades klockan 15.15

PENSIONÄRERNAS LILLAJULS-KRYSSNING 2019 med Viking Grace,

Start från Åbo 25.11.2019 kl. 20.55

Ankomst till Åbo 26.11.2019 kl. 19.50

Hyttpriser:                        

-95,50 i Seaside Double-hytt för 1 person i hytten

-75,00 i Seaside Double-hytt för 2 personer i hytten

-76,50 i Seaside Four för 1 person i hytten

-70,00 i Seaside Four för 2 personer i hytten

-61,83 i Seaside Four för 3 personer i hytten

-60,00 i Seaside Four för 4 personer i hytten

-68,50 i Inside Four-hytt för 1 person i hytten

-61,50 i Inside Four-hytt för 2 personer i hytten

-59,17 i Inside Four-hytt för 3 personer i hytten

-58,00 i Inside Four-hytt för 4 personer i hytten

Vi träffas i Viking-terminalen senast kl. 20.15

I priset ingår personbiljett, hyttplats, sjöfrukost, buffetmiddag inkl. måltidsdryck, kupong för kaffe och bulla, konferensutrymme 25.11 kl. 21-22 och 26.11 kl. 10-12

Om närmare program meddelas senare.

Aprilmötet den 15.4.2019 kl 13.00 på Kommunalgården

Närvarande: 57 medlemmar och 11 Seniordansare från Nagu

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Seniordansarna under ledning av Maja Friman Visade hur seniorerna häller sig i form med hjälp av dans. Från Nagu kom 11 dansare och från Korpo 6.

Ordförande informerade om resan till Västanfjärd den 15.5. Priset på resan är 50,00€/person och resan startar kl. 7.30 från Korpoström. Noggrannare program skickas der e-post eller brev till de som har anmält sig. Totalt har 39 personer anmäld sig.

Ordförande påminde om att Utöresan startar från Pärnäs med Eivor fredagen den 24.5 kl. 18.15. Priset för resan och övernattning i tvåpersoners rum är 160,00€/pers.

Pargas Pensionärer har bjudit oss till Pargas på en gemensam träff med alla Åboländska föreningar. Mötet börjar kl.12.00 den 28.5 på Brankis. Ca 25 medlemmar meddelade omedelbart sitt intresse. Anmälningar tas emot på majmötet där och närmare info om programmet ges.

Elisabeth Nymalm meddelade att majmötet inte kan hållas på Norrskata. Mötet hålls i stället på Kommunalgården. Ulla Ahlstrand meddelade att Hon och Inge-Britt Sjöström är villiga att berätta om Röda Korsets Vän- program.

Kaffe och bulla avnjöts under livlig diskussion.

Mötet avslutades klockan 16.00

Årsmötet hölls tisdagen den 12.3. kl. 13.00

Närvarande: 72 medlemmar

På årsmötet behandlades de ärenden som stadgarna förutsätter. På mötet behandlas också förnyande av föreningens stadgar. Den största förändringen är, att vi i fortsättningen kommer att ha två officiella möten, ett höstmöte och ett årsmöte. På höstmötet väljs styrelsen och ordförande samt planeras verksamheten och finanserna för nästa verksamhetsår. På årsmötet gås boksutet och verksamhetsberättelsen igenom. Antalet styrelsemedlemmar kommer att vara minst 6 och högst 9 personer. Suppleanterna slopas.

Mötet godkände enhälligt de föreslagna ändringarna. Också verksamhetsberättelsen, bokslutet, verksamhetsplanen samt bidgeten godkändes. Medlemsavgiften för 2019 är 20,00€.

Till styrelseordförande återvaldes Trygve Österman. Till styrelsen återvaldes Marianne Gustavsson, Aila Mattsson,Elisabeth Nymalm och Kimmo Solander. Som ny ordinariemedlem i stället för Göran Rönnberg valdes Christer Johansson.

Joachim Nyström berättade om brandsäkerheten i hemmen och presenterar FBK:s verksamhet.

Kari och Björn underhöll oss  med dansmusik. Anja bjöd på  kaffe och tårta. Hon tackades med sång. 

Anmälningslistorna för resorna till Västanfjärd och Utö cirkulerade under mötet. Till Utö har vi nu 22 anmälda och till Västanfjärd 36 anmälda. Flera ryms ännu med. Anmälningarna Trygve eller Marianne. Listorna cirkulerar också på Aprilmötet.

 

Månadsmöte 11.2.2019 kl 13.00 på Kommunalgården

Närvarande: 57 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade äldre rådets ordförande Sirkka-Liisa Malmlund samt alla närvarande välkomna.

Ordförande informerade om resan till Västanfjärd den 15.5.2019. Västanfjärds Pensionärsförening har utmanat oss till en Boule- match. Vi försöker få ihop 5 Boule- lag (15 personer) för att kunna anta Västanfjärds utmaning. I programmet ingår också en rundtur samt musik och sång. Föreningen ordnar en weekendsresa till Utö den 24 – 26.5.2019. Resan startar med Eivor från Pärnäs klockan 18.15. En hemlig resa ordnas den 8.6.2019. Noggrannare tidtabeller och kostnader presenteras på marsmötet då också anmälningslistorna cirkulerar.

Ordförande meddelade om att styrelsen har utarbetat ett förslag till modernisering av föreningens stadgar. Ärendet kommer upp till behandling på årsmötet i mars. Den största ändringen gäller antalet officiella möten. Styrelsen föreslår, att vi har ett höstmöte senast i november och ett årsmöte senast i april.

De äldres råds ordförande Sirkka-Liisa Malmlund och Korpos representant Elisabeth Nymalm redogjorde för rådets verksamhet. De efterlyste förslag och initiativ från våra medlemmar.

Föreningen bjöd på ärtsoppa med punsch, vofflor med sylt och vispgrädde samt kaffe. Margot hade igen kokt en utomordentlig soppa och våra flitiga damer gräddade vofflor med fem voffeljärn. Ett stort tack till dem.

Efter maten drogs lotteriet.

Mötet avslutades klockan 15.00

Januarimötet

Närvarande: 42 medlemmar

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla en god fortsättning på det nya året.

Ordförande informerade om Fallåkerresan den 2.2. Priset på resan är 60,00€/person och resan startar kl. 10:30 från Korpoström. Ordförande meddelade att en hemlig resa möjligen planeras till i början av juni.

Ordförande påminde om att februarimötet hålls undantagsvis måndagen den 11.2. kl. 13:00.

Ordförande nämnde att Pargas Pensionärsförening och Kimito pensionärer ordnar med resor till Madeira och Estland. Detaljerade uppgifter finns på föreningens hemsida

En frågesport hölls under mötet. Frågorna innehöll uppgifter från 4 olika kategorier, totalt 20 frågor. Lagen bestod av max 4 personer som satt vid samma bord. 11 lag lämnade in sina svarsblanketter.

Efter frågesporten serverades kaffe med bulle.

Mötet avslutades klockan 15.15

Decembermötet

Närvarande: 92 medlemmar

1.       Ordföranden öppnade mötet och hälsade den gästande musikern Jan Törnkvist välkommen.

2.       Ordförande informerade om Fallåkerresan den 2.2, frågeportsuttagningen den 13.2 i Pargas och Boule mästerskapet 22.8.2019 i Västanfjärd. Combis gymnastikkurs på våren efterlyser (manliga) deltagare.

3.       En ny hedersmedlem, Hagar Lindström, kallades och hedrades med en ros och ett diplom.

4.       18 personer som under året hade fyllt 70, 75, 80 och 85 år gratulerades med en ros. Alla inbjudna bjöds på julmiddagen.

5.       En riklig julmiddag bestående av olika sallader, sill, inlagd strömming, gravad och varmrökt lax, leverpastej, aladåb, rullsylta, potatis- och kålrotslåda, och naturligtvis skinka och lutfisk med såser och tillbehör avnjöts under livligt samtal och Jan Törnkvists musik. Efter maten serverades kaffe och pepparkakor. Kjell och hans team, som hade hand om maten och serveringen, avtackades mångordigt.

6.       En ny medlem, Laura Nielsen, hälsades välkommen.

7.       Efter kaffet delades julklapparna ut.

8.       Mötet avslutades klockan 16.20  

 

Apr 2021
MoTuWeThFrSaSu
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30