Korpo Pensionärer

Hur blir man medlem?

Du kan kontakta någon av personerna under länken "styrelsen",  eller komma på månadsmötet till kommunalgården andra tisdagen i månaden kl. 13.00.
 

Vi behöver ditt namn, födelsetid, adress, e-postadress samt telefonnummer för registrering till Svenska pensionärsförbundet SPF. Medlemsavgiften för år 2024 är 25 euro, varav 17 euro går till förbundets verksamhet. När du blivit medlem, får du pensionärstidningen GOD TID.

Medlemsavgiften för stödjande medlem är 50,00 euro.

Föreningens syfte är att bevaka och befrämja pensionärernas intressen lokalt, samt via kontakter med SPF.
 

Kom gärna med! På våra möten brukar vi ha program i form av föredrag, musik, lotteri m.m och så har vi kaffe med bulle för en billig penning. Vi arrangerar resor, teaterbesök samt umgås med andra pensionärsföreningar i form av fester och kryssningar.

Boule har blivit en populär motionsform för våra medlemmar

Medlemsavgiften kan betalas kontant till kassören  under April- eller Majmötet, eller betalas direkt på kontot Korpo Pensionärer rf. FI95 5560 0920 0418 79.  Medlemsavgiften borde betalas senast inom maj månad.

En elektronisk medlemsansökan kan du göra genom att fylla i blanketten längre ner på denna sida.

 

Medlemsansökan och ändring av kontaktuppgifterna

Ny medlem
Ändring av kontaktuppgifterna
God Tid som papperstidning
God Tid som e-tidning
Jag ger mitt samtycke till, att uppgifterna får matas in i SPF:s medlemsregister och användas enligt förbundets och föreningens registerbeskrivning. Uppgifterna används inte för marknadsföringsändamål.
Jag godkänner den åvanstående texten
Skriv siffran 9 med bokstäver: