Korpo Pensionärer

         Välkommen till Korpo Pensionärer


Kommunalgården

Föreningen, som är ideell och politiskt obunden, grundades år 1982 och hade vid årskiftet 2017-2018 125 medlemmar.
Vi brukar träffas i kommunalgården, som ligger invid skolan i Verkan, andra tisdagen i månaden kl. 13.00. Adressen är Korpovägen 124. Under sommarmånaderna hålls inga möten.

Föreningens bankkonto är FI81 4055 0011 7965 27.