Korpo Pensionärer

 

Korpo Pensionärer rf är en svenskspråkig och politiskt neutral förening. Den grundades 1982 och har alltså verkat i över 40 år. Stadgarnas andra paragraf lyder:

Föreningens syfte är att med sin verksamhet arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och främja deras allmänna och gemensamma intressen.

Stommen i verksamheten är våra månadsmöten som hålls den andra tisdagen i månaden på Kommunalgården i Korpo. Programmet innehåller information om kommande händelser, föredrag, information från staden och olika myndigheter, musik och naturligtvis kaffe med tilltugg.

Våra medlemmars fysiska och psykiska kondition sköter vi genom att spela Boule två gånger i vecka på vår spelplan i kyrkbyn.

Antalet medlemmar:      150 (januari 2024).

FO nummer:                  3039051-3

 Bankkonto:                   FI 95 5560 0920 0418 79.

Medlemsavgift:              25,00 €/år (1924)