Korpo Pensionärer

 

Förbundets Åbolands kansli har flyttat till Pargas

Förbundets kansli i Åboland finns från och med 1.6 på Strandvägen 30, 21600 Pargas.

SPF Åboland

SPF Åboland är en nybildad regionsorganisation som lyder under Pensionärsförbundet. Dess uppgift är att koordinera och informera om de olika föreningarnas verksamhet i regionen. I gruppen ingår föreningarna på Kimito-ön (Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd), Åbo, Pargas, Korpo, Houtskär och som senaste nykomling Iniö. Nagu har tyvärr beslutat att stå utanför. Gruppen har stadgar och en verklsamhetsplan men ingen budjet. Gruppen består av medlemsföreningarnas ordföranden och som deras personliga ersättare föreningens viceordförande. Till första ordförande för SPF Åboland valdes Tryggve Röblom från Dragfjärds Pensionärer.

Gruppen har haft sina möten i Seniorum i Pargas.