Korpo Pensionärer

SPF Åboland

SPF Åboland är en regionsorganisation som lyder under Pensionärsförbundet. Dess uppgift är att koordinera och informera om de olika föreningarnas verksamhet i regionen. I gruppen ingår föreningarna på Kimito-ön (Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd), Åbo, Pargas, Korpo, Houtskär, Nagu och Iniö. Gruppen har stadgar och en verklsamhetsplan men ingen budjet. Gruppen består av medlemsföreningarnas ordföranden och som deras personliga ersättare föreningens viceordförande. Som ordförande för SPF Åboland verkar Jan-Peter Kullberg från Åbo Svenska  Pensionärsklubb och som viceordförande Mikael Reuter från Pargas Svenska Pensionärer.

Gruppen har haft sina möten i Seniorum i Pargas.