Korpo Pensionärer

SPF Åboland

De 9 Åboländska pensionärsföreningarna har nu registrerat den inofficiella föreningen och heter nu Svenska pensionärsförbundet i Åboland (SPF Åboland). Föreningens uppgift är att stöda medlemsföreningarna i deras verksamhet, arrangera gemensamma aktiviteter och resor samt idka regionalt samarbete med andra regioner m.m. Föreningen styrs av en styrelse som består av 9 medlemmar. Korpo Pensionärer representeras av ordförande. Den högsta makten utövas av en delegation som består av 18 medlemmar och sammanträder två gånger om året. 

Hensidans adress är: SPF Åboland