Korpo Pensionärer

 

 

    

Korpo Pensionärer rf

40 års historik 1982-2022

 

Grundad:                           12.8.1982

Registrerat:                       17.9.1985

FO nummer:                     3039051-3

 Bankkonto:                       FI95 5560 0920 0418 79.

Medlemsavgift:                   20,00 €/år

Möteslokal:                       Kommunalgården i Korpo 

Medlemsantal 2022:      126 (76 kvinnor, 50 män)

Medelåldern:                   77 år

Styrelsen:                        Christer Johansson      Ordförande

                                            Torgils Bäckman           Viceordförande

                                            Trygve Österman           Sekreterare

                                            Marianne Gustafsson   Kassör

                                            Ulf Pakalen                  Bokslutsansvarig

                                            Elisabeth Nymalm         Reseansvarig

                                            Anja Eklund                    Husmor

                                            Aya Jakobsson

                                            Aila Mattsson

Historikens redaktion:         Christer Johansson

                                            Trygve Österman

                                            Doris Salmesvirta

                                            Robert Jansson

Förord

Finland sägs vara föreningarnas förlovade land. Det betyder, att även Korpo och den övriga skärgården har sin del av föreningslivet. Redan i slutet av 1800-talet grundades bl.a. ungdomsföreningar i skärgården. Marthaföreningarna hör också till de första föreningarna. Korpo Idrottsklubb grundades 1935 och Korpo Kulturgille grundades 1975. Olika yrkesgrupper grundade också sina intresseföreningar så som lantmannagillen, fiskargillen, jaktföreningar osv. Hembygdsföreningarna växte som svampar ur marken. Det bildades sångföreningar och spelmanslag. Alla dessa föreningar och gillen riktade sig främst till yrkesaktiva samhällsmedlemmar. Pensionärerna räknades inte, de levde på sytning och var närmast till besvär. Det första initiativet för att förbättra de äldres situation i Korpo var grundandet av pensionärsbostäderna Nyhem.

Grundandet av en pensionärsförening blev aktuellt 1982 då det konstaterades att det fanns en massa pensionärer i kommunen som var ”oorganiserade”. Nu har det gått 40 år och undertecknad har åtagit sig att skriva ner det som har hänt under dessa 40 år. Att pensionärerna inte är något att räkna med i vårt land bevisas av, att Pensionärsförbundet är endast 50 år gammalt.

Som källmaterial har protokollen, räkenskaper och diskussioner med dem, som har varit med länge fungerat.

Våren 2022 Trygve Österman                                       

 

I begynnelsen.

I början av 1982 startade diskussionen om att grunda en pensionärsförening. Det finns inga dokument som berättar om hur och vem som tog initiativet. Det kan antas, att de som sammankallade det första mötet var de aktivaste. Då kan vi nämna Rune Ehrman,

Kerttu Teijula och Greta Jansson. Det första mötet hölls på restaurang Klykan den 8 juni 1982 klockan 17.50. Sammankallare var Kerttu Teijula. 16 personer deltog i mötet.

Resultatet blev att mötet beslöt, att en pensionärsförening skall grundas. Protokolletvisar, att det konstituerande mötet skall hållas i augusti. Till sammankallare valdes Rune Ehrman.

Det konstituerande mötet hölls på Kommunalgården den 12.8.1982. Detta datum är alltså grundandet av föreningen.

I föreningens stadgars §2 står:

Föreningens syfte är, att med sin verksamhet arbeta för sina medlemmars trivsel och tillvarata och främja deras allmänna och gemensamma intressen.

   Organisation

  Till föreningens första ordförande valdes Rune Ehrman. Styrelsemedlemmarna var: Kerttu Teijula kassör, Alice Tammi, Holger Lundell, Helga Lundell och Greta Jansson.

Ordförandena genom åren: 

Rune Ehrman                  1983 – 1990    

Agnes Hildén                   1990 – 2002   

Doris Salmesvirta            2002 – 2008  

Anders Johansson         2008 – 2016

Trygve Österman             2016 – 2021                                                                 

Christer Johansson        2021-

 Föreningen organiserade sig offentligt genom att ansluta sig till Svenska Pensionärsförbundet den 21.11.1982. Föreningen registrerades i föreningsregistret den 17.9.1985.

Kommittéer

Redan på det första styrelsemötet valdes en festkommitté. Den bestod av Greta Jansson, Kerttu Teijula, Alice Tammi och Helga Lundell.

Bingokommittén fungerade under ledning av Ulla Eklund under åren 2000 – 2006.

Vissa funktioner utförs av ansvars-personer:

Köket: Flera personer har skött matlagningen och kaffekokandet. Man kan nämna Karin Ojala, Dagny Wikström, Margot Hollsten och Anja Eklund. Vi skall inte heller glömma de, som har hjälpt till i köket. De senaste åren har Kjell Eriksson och restaurang Buffalo stått för julmiddagen.

Dukning och borden: Robert Jansson skötte detta under många år. Kimmo Solander och Lars-Erik Lindberg ärvde jobbet efter Robert.

Boule: Agnes Fieandt hämtade spelet till Korpo. Hon hade bekantat sig med spelet på en resa till Almunecar. Gunhild Lindström skötte Bouleträningarna ända från början 2017 tills Anja Eklund tog över 2022. Aya Jakobsson har hjälp till med researrangemangen till olika tävlingar.                                      

Verksamhet

 Stommen i verksamheten är månadsmötena. De har ända från början följt samma format:

- information om kommande händelser,

- föredrag,

- information av inbjudna gäster från kommunen, staden och olika   myndigheter,

- lotteri,

- musik,

- och naturligtvis kaffe med tilltugg.

Det första månadsmötet hölls den 23.9. på Kommunalgården. Programmet bestod av ett hälsningstal av ordförande Rune Ehrman där han välkomnade de inbjudna gästerna Rainer Nordström från Svenska Pensionärsförbundet och Ros-Mari Djupsund från Åbo. Svenska Teater. Programmet fortsatte med gästernas information on förbundet och ÅST. Efter kaffet uppträdde Korpo Spelmanslag och mötet avslutades med Lotteri, allsång och frågesport.

De flesta månadsmöten har hållits i Kommunalgården den andra tisdagen i månaden. Några möten har hållits i Korpoström och i församlingens samlingssal. Majmötet har traditionellt hållits i Norrskata skola. På grund av att skolan undergår vissa reparationer så har de senaste mötena hållits i Kommunalgården.

Under åren har vissa traditioner uppstått. Julfesten har funnits med ända sen början. De första åren sköttes julmiddagen av flitiga damer i föreningen. När medlemsantalet ökade och arbetsbördan blev för tung, överfördes arbetet till yrkespersoner. De sista åren har Restaurang Buffalo med Kjell Eriksson i spetsen stått för kockandet.

Gratulationerna av de, som under året har fyllt jämna år, gratuleras nu på julfesten med en ros och de bjuds på julmiddagen. Tidigare skötte ordförande och sekreteraren gratulerandet genom att besöka de firande, men detta blev för ansträngande.

De under året avlidna minns med musik på novembermötet i samband med allhelgona dagen.

Den 23.2.1993 serverades ärtsoppa med plättar och punsch för första gången. Den första soppan kokades av Dagny Wikström. Portionen kostade 30 mk för vuxna och 15 mk för barn, Av detta kan man dra den slutsatsen, att även andra än medlemmar deltog. Plättarna har utbytts mot våfflor men traditionen har hållit i sig. Både manliga och kvinnliga medlemmar har deltagit i kockandet.

Den 10.10.1995 serverades potatisgröt för första gången. Efter en tid även vassbuk med gröten. För gröten ansvarade Gurli Tammi och Else-Maj Jansson. Karin Ojala fortsatte och sedan var Margot Hollsten huvudkocken i många år. De senaste åren har Anja Eklund övertagit Margots plats. Vassbuken skaffades av lokala fiskare från Nagu och Aspö. Potatisen skaffades likaså från lokala odlare.

En mycket viktig och populär verksamhetsform är olika resor. Teaterresorna till Åbo Svenska Teater och Fallåker har dragit ett stort antal deltagare. Även sommarteatern i Raseborg har funnits på programmet. Aktiva reseorganisatörer var bl.a. Doris Salmesvirta, Anders Johansson, Trygve Österman och Elisabeth Nymalm. Marianne Gustavsson skötte om bussarna.

I början av föreningens tillvaro var samarbetet med krigsveteranerna intensivt. Spa- resor till Nådendal och Pärnu samt picnic kryssningar till Stockholm ordnades ofta. Även längre resor ordnades, ofta i samarbete med de hörselskadade. Gotland, Vaxholm, Bornholm, Dalarna och Kålmården har stått på programmet. På senare tid har det ordnats resor till Åland, Kökar, Utö osv.

En populär reseform var de hemliga resorna. Dessa resor var en dags resor som riktade sig bl.a. till Kimito, Nådendal, Helsingfors och Åbo.

Föreningens medlemmar deltog också i de resor som förbundet ordnade såsom seniorkryssningen från Helsingfors, julkryssningen från Åbo osv.

I föreningens ungdom, när även medlemmarna var yngre, ordnades sommarfester med musik, dans och servering. Föreningens 30-års jubileum firades med inbjuden artist och helstekt gris.

Corona pandemin härjade under åren 2019 – 2022 med restriktioner och förbud. Sammankomster, teaterbesök och resor var i princip förbjudna. Samvaro utomhus var i viss mån tillåten så Boule träningarna kunde fortsätta nästan som förut. När restriktionerna lättade och det var tillåtet att mötas på vissa villkor i en restaurang så beslöts det att ordna lunchmöten. Dessa möten ordnades sommaren 2021 på restaurang Buffalo i Verkan och på Värdshuset i Hyppeis. I juni 2022 ordnades ett lunchmöte på Stallbacken i Nagu.

Motionsverksamhet

En viktig del av verksamheten är, att hålla medlemmarna friska och i gott skick. Redan i ett tidigt skede deltog vi i städningen av kyrkogården i samråd med församlingen.

Föreningen ordnade kurser i seniordans samt deltog i medborgarinstitutets danskurser.

Korpo Pensionärer var den första föreningen i Åboland som startade Boule spelandet 2017 på sportplanen i Verkan. Initiativtagare var bl.a. Agnes Fieandt och Gunhild Lindström. Spelet blev snabbt populärt och ett tjugotal spelare ställde upp på träningarna en gång i veckan. Staden hotade med att så gräs på planen så vi var tvungna att söka en ny plats. Det planerade helikopterfältet vid Regnbågen stod övergivet så föreningen anhöll om att få använda det. Med talkokrafter fyllde vi upp planen med grus och snart hade vi 5 banor till vårt förfogande. Träningarna har sedan dess hållits två gånger i veckan. Redan första året deltog vi med 2 tremannalag i Svenska Pensionärsförbundets mästerskapstävlingar i Mariehamn. Damlaget kom på 24:de plats och herrlaget på en 26:tte plats. Följande år hölls tävlingen i Jakobstad där vi deltog med tre lag. 2019 hölls mästerskapstävlingarna i Västanfjärd. Föreningen deltog i med tre 3-mannalag: ett damlag, ett herrlag och ett blandat lag bestående av en herre och två damer. Resultatet blev:

28 plats Korpo lag 1 (Agnes Fieandt, Aya Jakobsson, Gunhild Lindström).

36 plats Korpo lag 2 (Jan Jakobsson, Kjell Hagman, Kimmo Solander).

66 plats Korpo lag 3 (Sven Bredenberg, Åsa Engström, Anja Eklund)

Totalt deltog 70 lag (210 spelare).

Efter ett avbrott pga. Corona pandemin så hölls följande mästerskap 2021 igen i Jakobstad. Vi deltog med 3 lag som placerade sig på 37, 48 och 54 plats. Totalt deltog 64 lag. Korpolagen bestod av Jan Jakobsson, Torgils Bäckman, Kjell Hagman, Lisbeth Andersson, Aya Jakobsson, Gunhild Lindström, Marianne Gustafsson, Åsa Engström och Anja Eklund.

Förutom dessa ”huvudevenemang” så har vi också spelat klubbmatcher mot Västanfjärd och Åbo.

Det första Åboländska mästerskapet avgjordes i Åbo 2021 där Korpo tog mästerskapet.

Intressebevakning            

En viktig del av vår verksamhet är, att uppmärksamma myndigheterna på brister i skötandet av pensionärernas intressen. Redan 2001 skickades en  inlaga till Korpo kommun om organiserandet av maten till Regnbågen. En namninsamling ordnades 2007 för att få behålla hälsocentralen och Nyhem. Totalt 438 personer undertecknade adressen.

Styrelsen har flera gånger uppvaktat tjänstemännen i Pargas angående den planerade försäljningen av Kommunalgården.

Postutdelningen har på senare tid blivit alt sämre. Föreningen fick posten att gå med på att vi fick 4 postutdelningsplatser: Wattkast vägskäl, Kyrkbyn, Bonäs vägskäl och Korpoström.

Föreningen har också en representant i Äldrerådet.

I samband med att förbundet fyllde 50 år 2022 ordnades en budkavle där alla föreningar i Svenskfinland deltog. Bukaveln överlämnades till Stadens högsta ledning. Vi i Korpo betonade följande saker:

1. Hälso- och åldringsvård

Korpo pensionärer konstaterar att den lokala sjuk- och hälsovården bör utvecklas samt att det lokala äldreboendet bör kvarstå och utvecklas enligt tidens krav. För i synnerhet pensionärer är det svårt att ta sig till Pargas/Åbo för basvård. Vid övergången till Välfärdsområden bör staden aktivt verka till en ovan skildrad lösning.  

2. Kommunikationer

Bosättningen i Korpoområdet är mycket splittrad på ett stort område med många bebodda öar. För att de äldre skall kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt behövs fungerande och ändamålsenliga kommunikationer. Staden bör kraftfullt framföra alla argument för utvecklandet av skärgårdsförbindelserna till de statliga myndigheterna och aktörerna.

3. Kommunalgården

Kommunalgården är av hävd ortens samlingsplats. Den används av skolväsendet, medborgarinstitutet, olika föreningar, bio- och kulturhändelser, bröllop, födelsedags kalas, jultorg mm. Dessutom används den som röstningslokal vid kommunal-, välfärdsområdes-, riksdags-, eu- och presidentval. Kommunalgården används som plats för olika kommunala och andra allmänna informationstillfällen. Kommunalgården är också den enda lokalen i Korpo där pensionärsföreningen (ca 130 medlemmar) kan samlas.

I huset finns fyra bostäder, vilka alla är uthyrda.

Vi är av den åsikten att kommunalgården är synnerligen viktig för det sociala och kulturella livet i Korpo och att den bör kvarstå i stadens ägo och bör underhållas på ett ändamålsenligt och hållbart sätt.

 Samarbete

Redan från början var krigsveteranerna en viktig samarbetspartner bl.a. när det gällde att arrangera olika resor, likaså de hörselskadade.  En stor del av våra medlemmar var ju veteraner från vinter- och fortsättningskriget. Samarbetet falnade i takt med att veteranerna åldrades.

Samarbetet med Korpo Martorna har under hela vår verksamhet varit aktivt, inte minst under arrangemangen av sommarfesterna. I ett litet samhälle som Korpo är ju alla aktiva personer medlemmar i de flesta föreningarna.

Finlands självständighets 100-års jubileum ordnades tillsammans med Korpo Kulturgille och ett antal andra föreningar på orten. Tillsammans med kulturgillet ordnades också olika musiktillställningar där alla äldre Korpobor var inbjudna.

Svenska Litteratursällskapet och Eschnerska stiftelsen hjälpte föreningen med finansieringen av Johanna Ringboms Edit Piaff föreställning.

Korpo Pensionärer anslöt sig 2017 till SPF Åboland som är en sammanslutning av nio Åboländska pensionärsföreningar. Dess uppgift är bl.a. att utveckla det lokala samarbetet mellan föreningarna.

Ekonomi               

Föreningens ekonomi står i princip på tre ben, medlemsavgifter, understöd och medlemmarnas andel av olika tillställningar.

Andelen av medlemsavgifterna som blir kvar efter att vi har betalt avgiften till Pensionärsförbundet är obetydlig. För att kunna uppehålla och utveckla vår verksamhet är vi mycket beroende av de understöd som olika instanser har beviljat oss. Vi tackar i synnerhet Sparbanksstiftelsen i Korpo samt det lokala försäkringsbolaget Lokal Tapiola. Pensionärsförbundet och stiftelsen samt Pargas stad har också bistått med bidrag till vår verksamhet. Vi är också mycket tacksamma för de sporadiska understöd vi har erhållit för olika projekt.

Olika evenemang och resor ”sponsoreras” av föreningen men medlemmarnas andel i kostnaderna möjliggör i sista hand fullföljandet av föreningens verksamhet.

Medlemsantal och avgifter.               

Antalet medlemmar är nu (år 2022) 126 personer varav 76 kvinnor och 50 män. Medelåldern är 77 år.                           

Antalet medlemmar har vuxit med åren. Exakt statistik finns inte att tillgå men ökningen var snabbast i början av verksamheten och har stabiliserat på en nivå av ca 7 medlemmar per år. Medlemsavgiften är för närvarande 20 €/år.

Slutord               

Föreningens största resurs är dess medlemmar. Medlemmar som kommer till våra möten och fester. Medlemmar som livar upp våra sammankomster med livliga diskussioner och underhållande program. Belöningen består endast av ett stort tack. Ni ger styrelsen inspiration och kraft att se fram i tiden mot nya mål.

Vi skall inte heller glömma dem som har lämnat oss under åren som gått. De som startade allt. De som för 40 år sedan tänkte långt in i framtiden. Det är allas vår plikt att fortsätta med det som påbörjades då för 40 år sedan. Vi minns och hedrar dem genom att fortsätta med det som då påbörjades.